Переводы

Список кандидатов в парламент от ЛП

11.02.2009, 18:28
1. Chirtoacă Dorin mun. Chişinău 1978 PL jurist, primar general al municipilui Chişinău

2. Ghimpu Mihai mun. Chişinău 1951 PL jurist, avocat, Biroul Asociat de Avocaţi „CREDO", mun. Chişinău

3. Şalaru Anatolie mun. Chişinău 1962 PL medic, consultant, SC OPTEAM, SRL mun. Bucureşti, România

4. Fusu Corina mun. Chişinău 1959 PL licenţiat în biologie şi chimie, jurnalist, Fundaţia Soros-Moldova, mun. Chişinău

5. Cojocaru Vadim mun. Chişinău 1961 PL economist, dr. în economie, prorector, Academia de Studii Economice, mun. Chişinău

6. Arhire Anatolie or. Ungheni 1956 PL inginer, vicepreşedintele raionului Ungheni

7. Brega Gheorghe mun. Chişinău 1951 PL medic, medic, Clinica „Galaxia", mun. Chişinău

8. Grozavu Nistor mun. Chişinău 1959 PL inginer, dr. în tehnică, conferenţiar universitar, viceprimarul general al municipiului Chişinău

9. Vacarciuc Vadim mun. Bălţi 1972 PL pedagog, antrenor, vicepreşedintele Federaţiei de haltere, mun. Bălţi

10. Bodrug Oleg mun. Chişinău 1965 PL pedagog, director general, Societatea de distribuţie a cărţii "PRO NOI", mun. Chişinău

11. Guţu Ana mun. Chişinău 1962 PL filolog, dr. în filologie, prim-vicerector, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, mun. Chişinău

12. Hadîrcă Ion mun. Chişinău 1949 PL filolog, scriitor, conducător de proiect, Institutul de Filologie, Academia de Ştiinţe a Moldovei

13. Nemerenco Valeriu mun. Chişinău 1959 PL jurist, dr. în drept, pretor, Pretura sectorului Buiucani, mun. Chişinău

14. Lupu Ion com. Vărzăreşti, r-nul Nisporeni 1963 PL inginer-silvicultor, director, FPC „Vintoia-Exim" SRL, or. Nisporeni

15. Moldovanu Mihail mun. Chişinău 1965 PL medic, dr. în medicină, şef, Direcţia sănătate, Consiliul municipal Chişinău

16. Vieru Boris mun. Chişinău 1957 PL filolog, redactor-şef, revista „Natura", mun. Chişinău

17. Apostol Ion mun. Chişinău 1962 PL pedagog, director, SRL "Optimal Impex", mun. Chişinău

18. Cîrlig Mihail mun. Chişinău1965 PL medic, manager, pretor, Pretura sectorului Rîşcani, mun. Chişinău

19. Vasilachi Ana mun. Chişinău 1970 PL jurist, magistru în drept, şef-adjunct, Direcţia construcţii capitale, mun. Chişinău

20. Casian Ion mun. Chişinău 1953 PL jurist, avocat, Baroul avocaţilor din Republica Moldova

21. Ivasi Boris or. Soroca 1957 PL mecanic, şef de birou, SA „Hidroimpex", or. Soroca

22. Şalaru Gheorghe or. Cimişlia1961 PL pedagog, consultant în dezvoltare comunitară, FISM, or. Cimişlia

23. Carp Lilian s. Zamciogi, r-nul Străşeni 1978 PL pedagog, lector superior, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, mun. Chișinău

24. Turtureanu Iurie or. Căuşeni 1962 PL pedagog, manager, SRL "MGM", or. Căuşeni

25. Roşca Violeta or. Drochia 1960 PL pedagog, profesor, Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare", or. Drochia

26. Saşcov Galina or. Criuleni 1962 PL pedagog, şef-adjunct, Direcţia asistenţă socială, Consiliul raional Criuleni

27. Pleşcanu Vasile s. Alexăndreni, r-nul Edineţ 1952 pedagog, temporar neangajat în cîmpul muncii

28. Cârnu Anatolie or. Ştefan Vodă 1951 PL pedagog, profesor, Liceul Teoretic „Ştefan Vodă", or. Ştefan Vodă

29. Popescu Ion or. Sîngerei 1961 PL jurist, avocat, Biroul individual de avocaţi „Ion Popescu", or. Sîngerei

30. Pîrvan Dumitru or. Ialoveni 1957 PL jurist, avocat, Biroul individual de avocaţi „Coca Pîrvan", or. Ialoveni

31. Ambros Mariana mun. Chişinău 1980 PL economist, dr. în economie, consilier al primarului general al municipiului Chişinău

32. Calaraş Arcadii s. Bîrnova, r-nul Ocniţa 1967 PL pedagog, secretar, Consiliul sătesc Bîrnova, r-nul Ocniţa

33. Colin Valentina or. Rîşcani 1958 PL economist, director, SRL „Fizalis", or. Rîşcani

34. Cebanu Ion mun. Chişinău 1984 PL jurist, preşedinte, Asociaţia obştească „Optimus",mun. Chişinău

35. Chitoroagă Ştefan com. Sipoteni, r-nul Călăraşi 1959 PL inginer, director executiv, Organizaţia raională Ungheni a Federaţiei Naţionale a Fermierilor din Moldova

36. Balcănuţă Nicolae or. Cahul 1962 PL inginer, şef, Catedra de inginerie, Universitatea de Stat „B.P.Haşdeu", or Cahul

37. Munteanu Valeriu s. Floreni, r-nul Anenii Noi 1980 PL jurist, primarul satului Floreni, r-nul Anenii Noi

38. Potîng Tatiana mun. Bălţi 1971 PL pedagog, lector universitar superior, Universitatea de Stat „Alecu Russo", mun. Bălţi

39. Juganaru Igor s. Sărata Nouă, r-nul Leova 1975 PL jurist, director, Centru de informare şi documentare pentru tineret, or. Leova

40. Boghean Serghei or. Cantemir 1986 PL student, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă", preşedintele Organizaţiei de Tineret a PL

41. Romaniuc Nicolae or. Donduseni 1953 PL pedagog, jurnalist, temporar neangajat în cîmpul muncii

42. Eremei Ana mun. Chişinău 1974 PL pedagog, director-adjunct, Liceul Teoretic „Mihail Berezovski", mun. Chişinău

43. Şipitca Alexandru mun. Chişinău 1947 PL jurist, avocat, Biroul Asociat de Avocati "BUS", mun. Chişinău

44. Pavliuc Aurel com. Larga, r-nul Briceni 1969 PL pedagog, agronom, GŢ „Pavliuc Vasile", com. Larga, r-nul Briceni

45. Arseni Alexandru mun. Chişinău 1952 PL jurist, dr. în drept, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chișinău

46. Munteanu Valeriu or. Hîncesti 1961 PL inginer-electronist, director comercial, SRL „Vatra Muntenilor", or. Hînceşti

47. Paierele Leonid or. Şoldaneşti 1963 PL pedagog, manager, şef, Secţia pază, SRL „T. Schmidt Landbau", or. Şoldăneşti

48. Miron Natalia or. Orhei 1976 PL psiholog, psiholog, gimnaziul „M. Eminescu", or. Orhei

49. Lavric Vitalie or. Ialoveni 1975 PL specialist în administraţia publică, şef, Direcţia adminstraţie publică locală, primăria municipiului Chișinău

50. Popa Gheorghe or. Teleneşti 1964 PL medic veterinar, administrator, ÎI „Popa Gheorghe", or. Teleneşti

51. Vidru Iurie mun. Chişinău 1975 PL jurist, director, Centrul de drept, or. Dubăsari

52. Gherasimov Roman com. Cuhureştii de Sus, r-nul Floreşti 1977 PL silvicultor, temporar neangajat în cîmpul muncii

53. Gherman Victor or. Făleşti 1953 PL medic, medic-şef, Centrul de medicină preventivă, or. Făleşti

54. Cuzuioc Anatoli or. Rezina 1960 PL tehnician-electrician, conducător, GŢ „ Anatol Cuzuioc", or. Rezina

55. Coşleţ Ion or. Basarabeasca 1951 PL agronom, director, SC NICNET-COM SRL, or. Basarabeasca

56. Ciobanu Valentin s. Hîjdieni, r-nul Glodeni 1985 PL jurist, fermier, s. Hîjdieni,

r-nul Glodeni

57. Codreanu Valentin mun. Chişinău 1976 PL economist, temporar neangajat în cîmpul muncii

58. Trofim Mihail or. Cahul 1973 PL finanţist, economist, şef, Oficiul Teritorial Sud al Curţi de Conturi, or. Cahul

59. Talmazan Ghenadie mun. Chişinău 1964 PL jurist, consultant juridic, ÎI „Burlac Iurie", mun. Chişinău

60. Pavalean Albina s. Răuţel, r-nul Făleşti 1965 PL farmacist, director-adjunct, ÎI „PavaleanVida", s. Răuţel, r-nul Făleşti

61. Ciurari Ruslan or. Rezina 1972 PL inginer-mecanic, reprezentant vînzări, SA Lafarge Ciment (Moldova), or. Rezina

62. Cernica Veronica com.Sărătenii Vechi, r-nul Teleneşti 1968 PL economist, contabil principal, Primăria comunei Sărătenii Vechi, r-nul Teleneşti

63. Sava Clara or. Ialoveni 1967 PL pedagog, campioană mondială la judo feminin, director general, SRL „CLARLUM COM", or. Ialoveni

64. Arsenii Feodor s. Mitoc, r-nul Orhei 1953 PL metodist-organizator, director artistic, SRL "Ultimul Bănuţ", or. Orhei

65. Botezatu Vera or. Şoldăneşti 1950 PL pedagog, pensionar

66. Huzun Maria or. Sîngerei 1959 PL pedagog, specialist principal, Secţia asistenţă socială şi protecţia familiei, Consiliul raional Sîngerei

67. Barbalat Ecaterina s. Şirăuţi, r-nul Briceni 1986 PL pedagog, profesor, şcoala medie, s. Şirăuţi, r-nul Briceni

68. Siminiuc Oleg or. Leova 1977 PL medic, medic ortoped-traumatolog, IMSP Spitalul raional Leova

69. Leca Ivan com. Chetrosu r-nul Anenii Noi 1978 PL jurist, director, ÎI „Leca Ion", com. Chetrosu, r-nul Anenii Noi

70. Sin Iurie s. Slobozia Mare, r-nul Cahul 1982 PL pedagog, specialist principal, Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport, Consiliul raional Cahul

71. Guţu Vasile or. Rîşcani 1959 PL inginer-mecanic, director, SRL „Maraus Agro", or. Rîşcani

72. Bularga Mihail or. Ocniţa 1952 PL pedagog, fermier, or. Ocniţa

73. Văcaru Maria s. Olăneşti, r-nul Ştefan Vodă 1962 PL pedagog, director-adjunct, Liceul „B.P. Hajdeu", s. Olăneşti, r-nul Ştefan Vodă

74. Marcoci Mihail or. Soroca 1958 PL inginer constructor, director, SRL "Speranţa2", or. Soroca

75. Trofimciuc Silvia s. Chetrosu, r-nul Drochia 1960 PL medic, medic-şef, Centrul de sănătate, s. Şuri, r-nul Drochia

76. Savcenco Svetlana or. Căuşeni 1966 PL pedagog, educator, grădiniţa de copii nr.1, or.Căuşeni

77. Tamaciuc Pavel or. Străşeni 1958 PL manager în organizarea comerţului, director, Agenţia imobiliară „Tamaciuc Pavel", or. Străşeni

78. Moraru Igor com. Bubuieci, mun. Chişinău 1972 PL pedagog, inginer cadastral, Primăria comunei Bubuieci, mun. Chişinău

79. Onu Alexei mun. Chişinău 1981 PL licenţiat în economie şi drept, inspector siguranţă, ICS Metro Cash & Carry SRL, mun. Chişinău

80. Iliciuc Ion mun. Chişinău 1947 PL medic, şef, de catedră, Univrsitatea de Stat de Medicină şi Farmaceutică „N. Testemiţanu", mun. Chişinău

81. Puiu Ştefan or. Durleşti, com. Chişinău 1953 PL inginer-electrician, şef de serviciu, ÎM „Regia transport electric", mun. Chişinău

82. Miron Victor com. Stăuceni, mun. Chişinău 1974 PL jurist, temporar neangajat în cîmpul muncii

83. Amarfii Dumitru or. Nisporeni 1984 PL licenţiat în cibernetică şi informatică economică, contabil-şef, IM "Trimaran", or. Nisporeni

84. Buruiană Maria or.Ungheni 1959 PL pedagog, director-adjunct, Liceul Teoretic "Gh.Asachi", or. Ungheni

85. Ciubotaru Igor mun. Chişinău 1973 PL tehnician-tehnolog, contabil, director, ÎI „Ghid Cebotari", mun. Chişinău

86. Muntean Ion s. Nişcani, r-nul Călăraşi 1985 PL inginer-metrolog, consultant, AO „Ecofin Consult", or. Călăraşi

87. Şalari Vitalie com. Băcioi, mun. Chişinău, 1977 PL jurist, specialist principal, Direcţia asistenţă juridică, primăria municipiului Chișinău

88. Ciobu Vadim mun. Chişinău 1982 PL jurist, maistru, ÎM de gestionare a fondului locativ nr.15, mun. Chişinău

89. Coca Ion mun. Chişinău 1966 PL jurist, director, SRL „USMA-FORM", mun. Chişinău

90. Vatavu Dumitru mun. Chişinău 1963 PL pedagog, şef-adjunct, Direcţia educaţie, tineret şi sport, sectorul Rîşcani, mun.Chişinău

91. Obreja Dumitru s. Tartaul, r-nul Cantemir 1973 PL pedagog, fermier, s. Tartaul. r-nul Cantemir

92. Neamţu Lilia or. Soroca 1966 PL medic, medic, IMSP Spitalul raional Soroca

93. Cazacu Simion or. Orhei 1961 PL medic, medic-şef, ORL IMSP Spitalul raional Orhei

94. Podoprigor Sozont mun. Chişinău 1940 PL jurnalist, pensionar

95. Pohilenco Vasileor. Căuşeni 1987 PL manager, manager, SRL „Duanito", or. Căuşeni

96. Coţaga Iurie or. Drochia 1959 PL inginer-electrician, dispecer, SA „NORD- VEST" RED, or. Drochia

97. Salcuţan Eugeniu s. Mereni, r-nul Anenii-Noi 1980 PL jurist, director, SC „Salteh Prim SRL, s. Mereni, r-nul Anenii-Noi

98. Vasilachi Svetlana mun, Bălţi 1969 PL pedagog, profesor, Liceul Teoretic „M. Eminescu", mun. Bălţi

99. Creţu Laima or.Leova 1982 PL pedagog, profesor, Liceul Teoretic „M. Eminescu",

or. Leova

100. Ungurean Vlad mun. Chişinău 1981 PL magistru în drepr, specialist coordonator, Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare, mun. Chişinău

101. Melnic Alina or. Floreşti 1988 PL finanţist, contabil-şef, SRL "Atlantic-Express", or. Floreşti

102. Diaconescu Ion mun. Chişinău 1955 PL inginer, lector superior, Academia de Transport, Informatică şi Comunicaţii, mun. Chişinău

103. Levinţa Andrei or. Vatra, mun. Chişinău 1982 PL finanţist,electrician, SC „BINASTRO COM" SRL, mun. Chişinău

Комментарии (1) Добавить комментарии