Список кандидатов в депутаты парламента от ХДНП

20.02.2009, 20:54
{Список кандидатов в депутаты парламента от ХДНП} Молдавские Ведомости
1. ROŞCA Iurie jurnalist, preşedinte al Partidului Popular Creştin Democrat, deputat,
vicepreşedinte al Parlamentului Republicii Moldova

2. VACULOVSCHI Ghenadie jurist, preşedinte al Asociaţiei Juriştilor Creştin Democraţi,
consultant superior al Fracţiunii parlamentare a Partidului Popular Creştin Democrat

3. CUBREACOV Vlad jurnalist, vicepreşedine al Partidului Popular Creştin Democrat, deputat, preşedinte al Fracţiunii parlamentare a Partidului Popular Creştin Democrat

4. CIURU Igor jurist, vicepreşedinte al filialei municipale Bălţi a Partidului Popular Creştin Democrat, consilier municipal Bălţi

5. SECĂREANU Ştefan jurnalist, vicepreşedinte al Partidului Popular Creştin Democrat, deputat, preşedinte al Comisiei parlamentare pentru Drepturile Omului

6. CIOBANU Victor economist, Preşedinte al Organizaţiei de Tineret „Noua Generaţie”, manager la Cartelul Ţărănesc „Sfântul Gheorghe”

7. ADAUGE Mihail istoric, secretar general adjunct al Partidului Popular Creştin Democrat, consilier municipal Chişinău, consilier al vicepreşedintelui Parlamentului Republicii Moldova

8. STÎRCEA Eugenia pedagog, vicepreşedinte al filialei municipale Chişinău a Partidului Popular Creştin Democrat, deputat, secretar al Comisiei parlamentare pentru Drepturile Omului

9. ŞERPUL Valentina pedagog, vicepreşedinte al Organizaţiei Profesorilor Creştin Democraţi, deputat, vicepreşedinte al Comisiei parlamentare pentru Protecţie Socială, Sănătate şi Familie

10. BERIL Valeriu inginer, preşedinte al filialei raionale Ştefan Vodă a Partidului Popular Creştin Democrat, preşedinte al raionului Ştefan Vodă

11. BABUC Monica istoric, preşedinte al Societăţii Doamnelor Creştin Democrate, consilier al vicepreşedintelui Parlamentului Republicii Moldova

12. ŢURCANU Dinu jurist, vicepreşedinte al Asociaţiei Juriştilor Creştin Democraţi, consultant juridic la Cartelul Ţărănesc „Sfântul Gheorghe”

13. CORDUNEANU Alexandru inginer electronist, preşedinte al filialei municipale Chişinău a Partidului Popular Creştin Democrat, consilier municipal Chişinău

14. CHESARI Svetlana jurist, consilier raional Hînceşti, consultant principal al Comisiei
parlamentare pentru Drepturile Omului

15. GROSU Dragoş jurist, consultant juridic la Cartelul Ţărănesc „Sfântul Gheorghe”

16. PETRE Violeta pedagog, vicepreşedinte al filialei Ungheni a Partidului Popular Creştin Democrat, consilier raional Ungheni, coordonator la Centrul Regional de Resurse pentru Tineri din oraşul Ungheni

17. BOIŞTEANU Sergiu licenţiat în ştiinţe politice, secretar al filialei municipale a Partidului Popular Creştin Democrat, consultant juridic la Cartelul Ţărănesc „Sfântul Gheorghe”

18. RABEI Sergiu economist, secretar al filialei municipale Chişinău a Partidului Popular Creştin Democrat, director „Novara Invest” SRL

19. STAVINSCHI Liuba pedagog, preşedinte al filialei raionale Rezina a Partidului Popular Creştin Democrat, viceprimar al oraşului Rezina

20. ŢURCANU Denis inginer, preşedinte al filialei raionale Rîşcani a Partidului Popular Creştin Democrat, consilier raional Rîşcani, preşedinte al Asociaţiei obşteşti „Generaţia viitorului”

21. DOHOT Daniel inginer, vicepreşedinte al filialei municipale Chişinău a Partidului Popular Creştin Democrat, coordonator pentru relaţii cu publicul la Cartelul Ţărănesc „Sfântul Gheorghe”

22. CAPBĂTUT Alexei jurist, preşedinte al filialei raionale Anenii Noi a Partidului Popular Creştin Democrat, consilier raional Anenii Noi, şef al secţiei juridice a SRL PRIM-FACTOR

23. COTRUŢĂ Călin jurist la Spitalul clinic municipal de copii „V. Ignatenco”, secretar al filialei municipale Chişinău a Partidului Popular Creştin Democrat

24. UNGUREANU Nina pedagog, vicepreşedinte al Organizaţiei de Tineret ,,Noua Generaţie”a Partidului Popular Creştin Democrat, consilier raional Orhei, referent la Cartelul Ţătănesc ,,Sfântul Gheorghe”

25. BUŞILĂ Radu jurist, preşdinte al organizaţiei de bază Truşeni a Partidului Popular Creştin Democrat, consilier comunal Truşeni

26. DUMINICA Ion doctor în politologie, preşedinte al Asociaţiei Romilor Creştin Democraţi, cercetător ştiinţific coordonator al Grupului „Etnologia romilor”, Academia de Ştiinţe a Moldovei

27. CECLU Liliana inginer, tehnolog, operator flux tehnologic SA „Cahul Pan”

28. GABURA Ion inginer, vicepreşedinte al filialei municipale Chişinău a Partidului Popular Creştin Democrat, consilier municipal Chişinău, director al SRL „Grand-lift”

29. ŢURCANU Igor jurist, preşedinte al filialei raionale Edineţ a Partidului Popular Creştin Democrat, avocat Biroul individual de avocaţi „Igor Ţurcanu”

30. GUŢU Simion pedagog, preşedinte al filialei municipale Bălţi a Partidului Popular Creştin Democrat, consilier municipal Bălţi, profesor la Şcoala Profesională nr. 4 din Bălţi

31. ROMAN Vasile jurnalist, preşedinte al filialei raionale Orhei a Partidului Popular Creştin Democrat, consilier raional Orhei, redactor-şef al publicaţiei „Plaiul Orheian”

32. CHIŢAN Vasile manager, secretar al filialei raionale Sîngerei a Partidului Popular Creştin Democrat, director ÎI „Axinia Chiţan”

33. MOSCALU Tudor agronom, preşedinte al filialei raionale Drochia a Partidului Popular Creştin Democrat, consilier raional Drochia, şef IRSS Drochia

34. STRATULAT Nicolae pedagog, preşedinte al filialei raionale Străşeni a Partidului Popular Creştin Democrat, consilier raional Străşeni

35. ŢURCANU Amelia medic, preşedinte al filialei raionale Floreşti a Partidului Popular Creştin Democrat

36. TĂTARU Anatol medic, director SRL „Tătaru Textil”

37. CIOBANU Vasile pedagog, preşedinte al filialei raionale Leova a Partidului Popular Creştin Democrat, profesor la Liceul Teoretic „Constantin Spătaru” din oraşul Leova

38. ROŞCA Nicolae inginer constructor, preşedinte al filialei raionale Făleşti a Partidului Popular Creştin Democrat, consilier raional Făleşti, director al ÎI „Roşca NIGRI”

39. TURTUREANU Ecaterina inginer cadastral, vicepreşedinte al filialei raionale Ungheni a Partidului Popular Creştin Democrat, direcor al Asociaţiei de Economii şi Împrumut „Buşila”

40. PLEŞCA Tudor energetician, consilier raional Şoldăneşti, dispecer SA „Red Nord” filiala Şoldăneşti

41. POLIMARU Lilia pedagog, preşedinte al filialei raionale Cantemir a Partidului Popular Creştin Democrat

42. GRIJUC Petru jurist, preşedinte al filialei raionale Glodeni a Partidului Popular Creştin Democrat, director SRL „Gripin-Com”

43. BĂTRÎNAC Iulia pedagog, specialist principal în Direcţia generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chişinău

44. BÎTCĂ Viorica pedagog, director Liceul Teoretic „C. Negruzzi” din Chişinău

45. CIUBOTARU Andrei pedagog, director al Direcţiei Generale Învăţământ, Tineret şi Sport Călăraşi

46. FEDERIUC Victoria farmacist, administrator ICS „Laguardia”SRL

47. NOROC Iurie strungar, secretar al filialei raionale Făleşti a Partidului Popular Creştin Democrat

48. RUDENCO Eduard pedagog, preşedine al filialei raionale Briceni a Partidului Popular Creştin Democrat

49. GHEŢIVU Tudor jurist, şef al Secţiei asistenţă socială şi protecţia familiei, Cahul

50. GUŞILĂ Ilie medic, preşedinte al filialei raionale Căuşeni a Partidului Popular Creştin
Democrat, medic la Spitalul raional Căuşeni

51. STAVIŢA Anatol inginer, preşedinte al filialei raionale Soroca a Partidului Popular Creştin Democrat, director SA „SOR-Etalon”

52. TONU Galina pedagog, director grădiniţa de copii „Licurici”

53. NASTAS Vasile inginer la SRL „Agromondial” din Chişinău

54. CEBOTARI Vasile medic, vicepreşedinte al filialei raionale Drochia a Partidului Popular Creştin Democrat, consilier raional Drochia, medic la Spitalul raional Drochia

55. MARINIUC Alexandru student la Facultatea Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii de Stat din Moldova

56. CODREANU Dorin student la Facultatea Relaţii Economice Internaţionale a Academiei de Studii Economice din Moldova

57. BANDALAC Valentin inginer, expert la Cartelul Ţărănesc „Sfântul Gheorghe”

58. ŞIPCALOV Irina studentă la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România

59. SALAGOR Cezar licenţiat în relaţii internaţionale, referent superior al Fracţiunii parlamentare a PPCD

60. TENTIUC Grigore student la Facultatea Cadastru, Construcţii şi Inginerie Civilă a Universităţii Tehnice din Moldova

61. MOGLAN Sergiu inginer, vicepreşedinte al Asociaţiei proprietarilor de locuinţe privatizate nr. 54/219 COOP

62. ANDRONACHE Maria licenţiată în politologie, consilier la Direcţia Relaţii Externe a Partidului Popular Creştin Democrat

63. SOBEŢCHI Aurel inginer, director al Întreprinderii municipale servicii locative Ciocana, mun. Chişinău

64. RUSANOVSCHI Iulian student la Facultatea de Drept a Universtităţii Libere Internaţionale din Moldova, preşedinte al Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi Români din Republica Moldova

65. MOLDOVANU Vasile maistru la magazinul universal „UNIC” SA din Chişinău

66. ONOFREI Mihail jurist, administrator ÎI „Onofrei Mihail”

67. POPA Lilian tehnician constructor, şef schimb SSA la ÎS „Aeroportul Internaţional Chişinău”

68. GOLOGAN Vasile antrenor arte marţiale la Liceul „Grigore Vieru” din comuna Băcioi, mun. Chişinău

69. MIRON Viorel economist, contabil la SA „Renabs”

70. TOZLOVANU Sorin manager, secretar al filialei raionale Ialoveni a Partidului Popular Creştin Democrat, manager la SRL „Verser Plus”

71. TULGĂRA Victor medic la Spitalul „Sfânta Treime” Chişinău

72. BRĂDESCU Ghenadie economist, vicepreşedinte al filialei raionale Orhei a Partidului Popular Creştin Democrat, specialist creditare Centrul regional Orhei al SA „Corporaţia de Finanţare Rurală”

73. PETRICENCO Irina pedagog, profesor la Liceul din s. Olăneşti, raionul Ştefan Vodă

74. CARCEA Galina pedagog, educator la Grădiniţa „Rândunica”, s. Lopatnic

75. ZASTAVNEŢCHI Adela pedagog, vicepreşedinte al filialei raionale Floreşti a Partidului
Popular Creştin Democrat

76. GÎLCĂ Viorel inginer, preşedinte al filialei raionale Ocniţa a Partidului Popular Creştin Democrat

77. ONUŢĂ Gheorghe licenţiat în drept, contabil al Asociaţiei de Economii şi Împrumut
„Cucoreanca”

78. DUBĂSARU Victoria istoric, laborant superior la Catedra Arheologie şi Istorie Antică,
Universitatea de Stat din Moldova

79. BELEUŢĂ Maria pedagog, specialist principal Direcţia Generală Învăţământ, Tineret şi Sport Leova

80. HOTNOGU Vitalie student la Facultatea Economie, Informatică şi Matematică a Universităţii de Stat „B. P. Haşdeu” din Cahul, vicepreşedinte al Organizaţiei de Tineret „Noua Generaţie” a Partidului Popular Creştin Democrat

81. PROCOP Natalia doctorand la Istitutul Patrimoniului Cultural, Academia de Ştiinţe a Moldovei

82. MOCANU Aliona doctor în ştiinţe agricole, manager la „Agrodor-Succes” SRL

83. REPIDA Alexandr economist, coordonator de proiecte la Institutul pentru Dezvoltare
Regională şi Administrativă Durabilă

84. MIHAI Natalia studentă la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova, secretar general al Organizaţiei de Tineret „Noua Generaţie” a Partidului Popular Creştin Democrat

85. ŢĂRNĂ Adrian inginer, secretar al filialei raionale Glodeni a Partidului Popular Creştin
Democrat

86. CIUBACIUC Ludmila studentă la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova, preşedinte al Organizaţiei de Tineret „Noua Generaţie” din municipiul Chişinău

87. MOROI Natalia merceolog, secretar al filialei raionale Soroca a Partidului Popular Creştin Democrat

88. COŢOFANĂ Margareta studentă la Facultatea Politologie şi Relaţii Internaţionale a
Universităţii de Stat din Moldova

89. DECUSEARĂ Tatiana licenţiată în relaţii internaţionale, funcţionar la primăria municipiului Chişinău

90. GROSU Lucian inginer, administrator sisteme „Remlanax” SRL

91. CIORBA Mariana economist, masterand la Facultatea Business şi Administrarea Afacerilor, Academia de Studii Economice din Moldova

92. BORTNIC Denis inginer, manager „Icatex-PRO” SRL, preşedinte al Organizaţiei de Tineret „Noua Generaţie” Anenii Noi

93. ŞTEFĂNIŢĂ Anastasia studentă la Facultatea Administrare Publică a Universităţii de Stat din Moldova

94. BORDIAN Andrei teolog, consilier orăşenesc Rezina, preşedinte al Organizaţiei de Tineret „Noua Generaţie” Rezina

95. ROŞCA Oxana studentă la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova

96. SALAGOR Octavian licenţiat în asistenţă socială, şef al Serviciului asistenţă socială şi protecţia familiei Rîşcani

97. LAPTEACRU Alina psiholog, consilier la Departamentul Relaţii Internaţionale a Partidului Popular Creştin Democrat

98. JIZDAN Andrei inginer cadastral comuna Geamăna, Anenii Noi

99. ZAICENCO Natalia jurist la Inspectoratul Ecologic de Stat

100. BANARI Andrei jurist la BCEB „Sfânta Treime” din Chişinău

101. JEVERDAN Vasile medic veterinar, şef al Clinicii veterinare a Facultăţii de medicină
veterinară a UASM

Новости по теме

Все материалы →

Комментарии (0) Добавить комментарии


Новости по теме

Все материалы →