Список кандидатов в депутаты парламента от АМН

20.02.2009, 20:54
{Список кандидатов в депутаты парламента от АМН} Молдавские Ведомости
1. Urechean Serafim Inginer-constructor, politolog, academician, doctor habilitat оn economie, deputat оn Parlamentul Republicii Moldova
2. Cimpoi Mihai Academician, profesor universitar, doctor habilitat оn filologie, scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova
3. Untilă Veaceslav Inginer-mecanic, jurist, doctor în drept, conferenţiar, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
4. Balan Vasile Profesor de filologie, deputat оn Parlamentul Republicii Moldova
5. Colesnic Iurie Inginer-mecanic, scriitor, doctor Honoris Causa, director, editura „Museum”
6. Bujor Leonid Profesor de istorie, deputat оn Parlamentul Republicii Moldova
7. Osipov Victor Jurnalist, manager оn domeniul mass-media, consultant superior al fracţiunii AMN, în Parlamentului Republicii Moldova
8. Oleinic Alexandru Inginer-mecanic, economist, deputat оn Parlamentul Republicii Moldova
9. Chepteni Valentin Manager оn sport, şef-adjunct SRL „Dublon”
10. Silistraru Mihai Economist, preşedintele raionului Ialoveni
11. Savva Viorel Jurist, avocat, B.A.A. „Hanganu, Tanase şi part.”
12. Carastan Valentina Profesoară de limba şi literatura română,
primar, s. Slobozia Mare, raionul Cahul
13. Cosarciuc Valeriu Inginer-mecanic, deputat, preşedintele comisiei agricultură şi industrie alimentară în Parlamentul Republicii Moldova
14. Robu Nicolae Farmacist, preşedintele raionului Străşeni
15. Pleşca Ion Jurist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
16. Burcă Boris Inginer-mecanic în agricultură, preşedintele raionului Teleneşti
17. Ciofu Adrian Economist, vicedirector dezvoltare, „M.C.F.-ENGROS” SRL
18. Reu Natalia Expert оn relaţii internaţionale, consultant în drepturile omului, asistentă executivă, consilier la Consiliul Europei
19. Lipcan Alexandru Istoric, licenţiat în drept, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
20. Deatovschi Nicolai Inginer, manager, deputat оn Parlamentul Republicii Moldova
21. Pоntea Vasile Inginer, deputat оn Parlamentul Republicii Moldova
22. Susarenco Gheorghe Jurist, deputat оn Parlamentul Republicii Moldova
23. Guţu Ion Economist, doctor habilitat în economie, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
24. Ogor Oleg Profesor educaţie fizică, administrator SRL „OLCRISCOM”
25. Focşa Gheorghe Inginer cadastral, jurist, primarul or. Leova
26. Furtună Mihai inginer-economist, referent în relaţii internaţionale, viceprimar mun. Chişinău
27. Postolachi Anatolie Jurist, vicepreşedintele raionului Hînceşti
28. Sоrghi Valeriu Inginer-mecanic, director ОI „SОRGHI-GRUP”
29. Miravschi Valeriu Economist, consultant „Dacia – Agrochim” SRL
30. Onceanu Anatolie Istoric, profesor de istorie, deputat оn Parlamentul Republicii Moldova
31. Cernei Oleg Licenţiat în istorie şi management administrativ, director executiv al Consiliului municipal al APLP
32. Ciobanu Natalia Medic, magistru оn administraţia publică, doctorand, Academia de Ştiinţe a Moldovei
33. Bejenaru Victor Profesor, liceul teoretic „Olimp”, or. Sоngerei
34. Talmaci Nina Tehnolog vestimentar, pensionară
35. Cornienco Leonid Politolog, administrator ОI”Cornienco”
36. Grozav Vasile Inginer-mecanic, deputat оn Parlamentul Republicii Moldova
37. Cojocaru Andrei Inginer-electric, director general „Macons-Prim”
38. Botnari Fiodor Inginer-silvicultor, vicepreşedintele raionului Nisporeni
39. Hоncu Ion Farmacist, specialist оn administraţia publică, vicepreşedintele raionului Cantemir
40. Golban Tudor Economist, politolog, director SRL „Romina-Impex”
41. Veveriţa Ivan Economist, director filiala Cimişlia BC „MoldovaAgroindbanc” SA
42. Roşcovanu Eugen Jurnalist, filolog, economist, magistru în economie, lector universitar USM, preşedintele Asociaţiei Micului Business
43. Savin Valeriu Economist, temporar neangajat
44. Baltaga Sergiu Medic-doctorand, USMF, Institutul Oncologic
45. Usatоi Adrian Profesor оn istorie şi filozofie, doctor în filozofie, şef de catedră, Institutul de Studii Europene
46. Rоhlea Vasile Jurist, avocat, Şeful biroului de avocaţi „Rîhlea şi Asociaţii”
47. Vdovоi Gheorghe Inginer-silvic, directorul SA „Fabrica de prelucrare a seminţelor de porumb din s. Reuleţ, Faleşti”
48. Rusu Petru Pedagog, expert la camera de comerţ şi industrie din Republica Moldova
49. Ştirbu Vitalie Istoric, politolog, directorul gimnaziului din s. Larga
50. Magdei Mihail Medic, doctor habilitat оn medicină, pensionar
51. Gherman Petru Inginer – mecanic, politolog, secretar executiv, Partidul Politic „Alianţa Moldova Noastră”
52. Guzun Victor Profesor, lector universitar, Institutul Internaţional de Management, IMI-NOVA
53. Burduja Valentin Merceolog-eonomist, vicepreşedintele raionului Făleşti
54. Enciu Valeriu Medic veterinar, doctor оn medicina veterinară, profesor universitar interimar, şef catedră la Universitatea Agrară de Stat din Moldova
55. Lăpteanu Anatol Inginer-mecanic, temporar neangajat
56. Ciobanu Feodora Profesoară, directorul liceului teoretic „Ion Creangă”, s. Copceac
57. Babcineţchi Anatol Profesor, director ÎI „Bazal”
58. Bejenari Gheorghe Zooinginer, director SRL „Hambarul-Agro”
59. Volcov Alexandru Horticulator, temporar neangajat
60. Avcinicov Alexandru Profesor, temporar neangajat
61. Volcanovici Emil Medic psihiatru, şomer
62. Racu Grigore Economist, temporar neangajat
63. Răcilă Petru Agronom, director SRL „Agro PVR”
64. Uzunov Andrei Manager, şef sector Reţelele de Sud „Union Fenosa”
65. Paşa Veronica Medic pediatru, medic de familie, Centru de sănătate, s. Căinarii Vechi, r. Soroca
66. Malcoci Gheorghe Inginer mecanic, preşedinte al cooperativei de întreprinzător „Horea-Service”
67. Antohi Gheorghe Medic chirurg, şef de secţie chirurgie, spitalul rional Cahul
68. Calmоş Iraida Tehnic-planificator, director SC „Alexandros Service „ SRL
69. Scurtu Valentin Inginer-tehnolog, jurist, administrator SC „Budăi Grup” SRL
70. Corlăteanu Larisa Economist, contabil-şef, cooperativa de consum, or. Făleşti
71. Mitriuc Ghenadie Jurist, viceprimar, or. Ungheni
72. Andrieş Violeta Economist-auditor, director „Favorabil” SA, SRL „Divus Audit”
73. Ojog Gheorghe Inginer-mecanic, primarul s. Corjova, raionul Criuleni
74. Ivlev Ana Profesoară de limba şi literatura rusă, directoarea liceului „Miguel de Servantes”, mun. Chişinău
75. Marin Vasile Economist, şeful direcţiei economie, consiliul raional Hînceşti
76. Chifa Svetlana Profesoară de limba şi literatura rusă, şefa direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului
77. Sturza Constantin Profesor de cultură fizică, consilier principal SA „Moldpresa”
78. Corcea Vasile Medic-cardiochirurg, doctor оn medicină, medic la Institutul de Cardiologie mun. Chişinău
79. Bоzgan Ana Medic, medic de familie la Centrul de Sănătate s. Puhăceni
80. Levco Lilia Politolog, profesoară la gimnaziul Tuzara, Călăraşi
81. Istrati Ion Medic, şef secţie la Spitalul raional, or. Leova
82. Vesti Anna Studentă anul III USM, facultatea Relaţii Internaţionale Ştiinţe Politice şi Administrative.
83. Guţu Ştefan Profesor de educaţie fizică, specialist coordonator, reprezentant AT Ungheni a CNAM în raionul Nisporeni
84. Bulăţel Valentina Profesor, limba şi literatura rusă, directorul gimnaziului Gragişte, Cimişlia
85. Parea Ion Zooinginer, director-adjunct SA „FPSP”, Răuleţ, Făleşti
86. Olaru Igor Inginer-constructor, cinejetician la societatea vоnătorilor şi pescarilor din r. Floreşti
87. Stratan Ecaterina Jurnalist, şefa serviciului de presă SA „Apă-Canal” Chişinău
88. Pavlicenco Alexandru Medic jeneralist, primar s. Ermoclia, Ştefan Vodă
89. Vlas Ştefan Specialist în iluminare culturală, primarul s. Sărata Galbenă, Hînceşti
90. Cibotaru Victor Zootehnician, doctor оn ştiinţe agricole, director SRL „Vinan Impex”, Anenii Noi
91. Scutari Alina Contabilitate şi audit, contabil „Maestro Nut” SRL
92. Beregoi Andrei Finansist, maistru la оntreprinderea municipală „Serviciul Comunal Locativ”, Orhei
93. Stratan Olesea Studentă anul V la Universitatea Tehnică din Moldova, facultatea Tehnologie şi Menejement
94. Ciornоi Ruslan Istoric, directorul centrului pentru tineret, Edineţ
95. Veste Petru Inginer оn construcţii, inginer cadastral, compania Moldinconinvest, PROIMOBIL, MCI
96. Cucoară Irina Profesoară de limba şi literatura română, gimnaziul „A. Popovici”, s. Boghenii Noi
97. Tipa Victor Jurist, agent de vоnzări, compania „Coca-Cola”
98. Mоnăscurtă Marina Magistru în drept, consultant-jurist, consiliul raional Soroca
99. Lupu Ludmila Manager оn turism, temporar neangajat
100. Ilinistor Lucia Studentă an. III la Universitatea Tehnică din Moldova, management şi telecomunicaţii
101. Marandici Eugenia Student an. IV Colegiul Financiar Bancar, student an I ASEM
102. Donţu Ion Jurist, CONSUM COOP, Tighina din Căuşeni
103. Blajin Alina Studentă an. II ULIM, Facultatea de Istorie şi relaţii internaţionale

Комментарии (0) Добавить комментарии