Регламент финансирования участников выборов

22.02.2009, 18:10
{Регламент финансирования участников выборов} Молдавские Ведомости
I. Dispozitii generale

1. Prezentul Regulament stabileste modul de finantare a campaniilor electorale si a partidelor politice si procedura de prezentare Comisiei Electorale Centrale a rapoartelor financiare asupra veniturilor si cheltuielilor concurentilor electorali in campania electorala.

2. In sensul prezentului Regulament urmatoarele notiuni semnifica:

finantarea campaniilor electorale - finantarea directa si indirecta, sustinerea materiala prin alte forme a concurentilor electorali de catre persoane fizice si/sau persoane juridice din tara;

finantarea privata a partidelor politice - sursele de finantare care provin din cotizatiile de membru, donatii si alte venituri precum activitatea editoriala, activitatea legata nemijlocit de administrarea proprietatii sale si alte activitati economice ce rezulta direct din scopul prevazut in statut;

finantarea de la bugetul de stat (finantare publica) a partidelor politice - alocatiile de la bugetul de stat in cuantumul stabilit de Legea privind partidele politice, care se acorda partidelor politice incepind cu 1 iulie 2009 pentru alegerile in Parlament si de la 1 iulie 2011 pentru alegerile locale generale;

rapoarte financiare - rapoartele privind mijloacele financiare ale partidului, altei organizatii social-politice sau candidatului independent, inclusiv cheltuielile efectuate in campania electorala si sursele din care au provenit aceste mijloace.

II. Finantarea campaniilor electorale

3. Finantarea campaniilor electorale se efectueaza cu respectarea urmatoarelor conditii:

1) Concurentul electoral inregistrat va deschide la banca un cont cu mentiunea "Fond electoral" in care vor fi virate mijloace financiare proprii si cele primite de la persoane fizice s/sau juridice din tara, in scopul finantarii campaniei electorale. Concurentul electoral care nu deschide un cont la banca cu mentiunea "Fond electoral" informeaza despre aceasta Comisia Electorala Centrala.

Inchiderea contului < Fond electoral > se efectueaza indata dupa incheierea zilei alegerilor. Ultimele achitari din contul < fond electoral > se fac pina la sfirsitul zilei de vineri anterioara zilei alegerilor.

2) Concurentul electoral va propune pentru inregistrare la Comisia Electorala Centrala a unei persoane responsabile de finante (trezorier), care va fi responsabila de intocmirea rapoartelor financiare si prezentarea lor in termen Comisiei Electorale Centrale sau organelor electorale.

3) Plafonul mijloacelor ce pot fi virate in fondul electoral al concurentului electoral se stabileste de catre Comisia Electorala Centrala.

4) Virarea sumelor banesti in contul concurentului electoral poate fi efectuata doar cu acordul prealabil al acestuia. La virarea sumelor banesti de catre persoanele fizice se inregistreaza datele de identitate ale acestora, numarul din buletinul de identitate, anul nasterii, adresa de la domiciliu, suma virata, semnatura. Ziua si luna nasterii se indica pentru persoanele care au implinit 18 ani in anul electoral. Persoanele juridice pot vira sumele banesti in contul "Fond electoral" numai prin transfer, cu o nota informativa despre inexistenta cotei straine in capitalul statutar.

5) In termen de o luna dupa inceputul campaniei electorale concurentul electoral va declara in presa mijloacele financiare si alte forme de sustinere materiala a activitatii concurentilor electorali la alegeri. In cazul unui candidat independent sau al listelor de candidati in alegerile parlamentare - se declara intr-o publicatie de circulatie republicana; in cazul candidatilor independenti sau al listelor de candidati la alegerile locale - intr-o publicatie de circulatie regionala in raionul respectiv.

4. In campania electorala se interzice:

1) finantarea directa si/sau indirecta, sustinerea materiala sub orice forma de catre:

a) alte state;

b) organizatii internationale;

c) intreprinderi, institutii si organizatii finantate de catre stat sau care au capital de stat;

d) intreprinderi, institutii si organizatii cu capital strain;

e) organizatii necomerciale, sindicale, de binefacere, religioase;

f) cetateni ai Republicii Moldova minori sau aflati in strainatate;

g) persoane fizice care nu sint cetateni ai Republicii Moldova;

h) persoane anonime, precum si in numele unor terti.

2) comandarea materialelor electorale publicitare pentru si in favoarea concurentilor electorali si achitarea cheltuielilor aferente producerii acestora fara acordul concurentului electoral si cu mijloace financiare care nu au fost virate in contul <Fond electoral> al concurentului respectiv;

3) folosirea in scopuri personale a mijloacelor financiare virate in contul <Fond electoral>;

4) propunerea de catre concurentii electorali a unor sume de bani, cadouri, a bunurilor materiale fara plata, inclusiv din ajutoare umanitare sau din alte actiuni de binefacere cu exceptia materialelor ilustrative si a insignelor, pregatite special pentru agitatia electorala;

5) folosirea surselor financiare nedeclarate si neinscrise in contul <Fond electoral>.

III. Prezentarea rapoartelor financiare

5. Dupa inregistrarea de catre organele electorale concurentii electorali vor prezenta, in perioada campaniei electorale, Comisiei Electorale Centrale/consiliului electoral de circumscriptie rapoarte financiare:

1) la fiecare 2 saptamini pina la incheierea scrutinului electoral;

2) in termen de o luna dupa inceputul campaniei electorale;

3) in termen de 2 zile inainte de ziua alegerilor.

6. Rapoartele financiare ale concurentilor electorali vor contine informatii privind:

1) veniturile acestora clasificate dupa sursele din care au provenit mijloacele financiare respective si anume:

a) cotizatii;

b) donatii;

c) alte venituri din activitatea proprie a partidului (activitatea editoriala, activitatea legata nemijlocit de administrarea proprietatii sale si din alte activitati economice ce rezulta direct din scopul prevazut in statut);

d) alocatii de la buget.

2) cheltuieli.

7. Rapoartele financiare vor fi prezentate conform formularului anexat la prezentul Regulament.

8. Rapoarte financiare, in afara campaniei electorale, vor fi prezentate organelor abilitate in conformitate cu Legea privind partidele politice.

IV. Modul de finantare de la bugetul de stat a partidelor politice

9. Alocatiile de la bugetul de stat se transfera lunar in contul fiecarui partid politic, prin bugetul Comisiei Electorale Centrale, si potrivit art.29 din Legea privind partidele politice vor fi utilizate pentru urmatoarele destinatii: intretinerea sediilor, cheltuieli de personal, cheltuieli pentru presa si material promotional, cheltuieli de deplasare in tara si in strainatate, cheltuieli pentru telecomunicatii, cheltuieli de organizare a activitatii politice, cheltuieli pentru primirea delegatiilor din strainatate, plata cotizatiilor de membru in organizatiile internationale din care partidul respectiv face parte, investitii in bunuri mobile si imobile necesare activitatii partidului respectiv, cheltuieli de protocol, cheltuieli de birotica, cheltuieli pentru campania electorala. Acestea se reflecta distinct in evidenta contabila a partidelor politice.

10. Alocatiile anuale din bugetul de stat pentru finantarea partidelor politice constituie 0,2% din veniturile prevazute in bugetul de stat pentru anul respectiv si se distribuie dupa cum urmeaza:

a) 50% - partidelor politice proportional cu numarul de mandate obtinute la alegerile parlamentare si validate la momentul constituirii noii legislaturi a Parlamentului;

b) 50% - partidelor politice proportional cu numarul de voturi acumulate la alegerile locale generale, cu conditia ca acestea au obtinut nu mai putin de 50 de mandate in organele reprezentative ale unitatilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.

11. Comisia Electorala Centrala in baza proportiilor stabilite de Legea privind partidele politice si a datelor privind numarul de voturi acumulate de partidele politice determina sumele care urmeaza a fi transferate lunar in contul partidului respectiv.

12. Partidul politic, care indeplineste conditiile pentru acordarea finantarii de la bugetul de stat, va prezenta Comisiei Electorale Centrale o cerere stampilata si semnata de conducatorul organului executiv al partidului si persoana responsabila de finante care va cuprinde urmatoarele:

a) denumirea integrala si denumirea prescurtata a partidului;

b) simbolul permanent si simbolul electoral;

c) adresa sediului central;

d) contul bancar si societatea bancara la care este deschis contul;

e) codul fiscal;

f) persoana responsabila de evidenta contabila/ finante;

g) date de contact.

13. Pentru acordarea alocatiei de la buget, Comisia Electorala Centrala emite ordine de plata pentru fiecare partid politic in parte.

14. In cazul reorganizarii prin dezmembrare a partidului politic care primeste alocatii de la buget dreptul mentionat se transmite partidelor politice reorganizate, iar in cazul reorganizarii unor partide prin fuziune alocatiile acestora se cumuleaza.

15. Partidele politice pierd dreptul la alocatii din bugetul de stat in conditiile prevazute la art.28 al Legii privind partidele politice, iar alocatiile de la bugetul de stat utilizate pentru alte destinatii decit cele mentionate la art.29 din Lege se restituie la bugetul de stat in baza hotaririi definitive a Curtii de Apel Chisinau.

V. Control si sanctiuni

16. Comisia Electorala Centrala si consiliul electoral de circumscriptie pot cere Curtii de Conturi sau Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor efectuarea unui control al surselor de venit, al corectitudinii evidentei si folosirii conform destinatiei a banilor de catre concurentii electorali. In cazul in care, in cadrul controlului efectuat la solicitarea Comisiei Electorale Centrale de catre organele abilitate, se constata ca partidul politic inregistrat in calitate de concurent electoral a primit sau a utilizat mijloace financiare cu incalcarea prevederilor Legii privind partidele politice, Comisia Electorala Centrala se va adresa Curtii Supreme de Justitie cu o cerere de anulare a inregistrarii acestuia in calitate de concurent electoral. Curtea Suprema de Justitie va examina cererea si se va pronunta asupra ei in decurs de 5 zile, dar nu mai tirziu de ziua precedenta alegerilor.

17. Pentru incalcarea prevederilor Codului electoral, Comisia Electorala Centrala poate aplica sanctiunea sub forma de avertisment.

Источник: http://www.cec.md/i-ComisiaCentrala/main.aspx?dbID=DB_Regulamentprivindfinanareacampaniilorelectoraleiapartidelorpolitice186

Комментарии (1) Добавить комментарии