Программа Партии консерваторов

22.02.2009, 18:18
{Программа Партии консерваторов} Молдавские Ведомости
P.C. este constient ca va reusi in demersul sau numai daca va crea o societate a egalitatii sanselor pentru toti, o societate in care sa existe mai mult respect pentru om si pentru mediul inconjurator.

Avem solutii durabile, moderne la marile probleme ale R.M. de azi. Avem raspunsuri credibile la greutatile vietii de fiecare zi, la asteptarile si nevoile celor multi: somajul, violenta strazii, precaritatea conditiilor de locuit, scaderea puterii de cumparare, abandonul scolar, degradarea serviciilor medicale etc.

P.C. considera ca obiectivul de baza al R.M. il reprezinta modernizarea de ansamblu a societatii, reducerea decalajelor economice fata de statele dezvoltate, politica externa inteligenta, racordarea la procesul globalizarii, ridicarea standardului de viata al populatiei.

Intreaga civilizatie umana se afla in prezent la un moment de rascruce. Economia mondiala intra intr-o faza de relansare. Se contureaza un nou tip de economie si de societate, in care factorii dezvoltarii devin cunoasterea, informatia, tehnologiile de virf, potentialul uman si cultural. Moldova trebuie sa valorifice cu prioritate asemenea componente socio-economice, menite sa-i sporeasca potentialul modernizarii in contextul globarizarii. Noi reevaluam continutul si sensul transformarilor structurale aflate in curs, din perspectiva acestor schimbari de lunga durata. Aceasta este sansa noastra, pe care nu avem voie sa o pierdem.

Noile tendinte ale globalizarii contin atit riscul de a adinci decalajele dintre tarile bogate si cele sarace, cit si posibilitatea tarilor ramase in urma de a recupera mai rapid decalajele prin investitii in activitatile ce vor predomina in lumea de miine. De aceea, sansa noastra sta in capacitatea de a transforma capitalul uman de care dispunem - si pe care il vom amplifica - in principala sursa a dezvoltarii.

Modernizarea si dezvoltarea societatii moldovenesti reprezinta esenta programului nostru politic. Principiile si obiectivele de politica economica, sociala si internationala pe care le propunem sint subordonate acestui scop.

Sintem convinsi ca actionind impreuna, vom reusi sa depasim provocarile tranzitiei, relansind procesele de dezvoltare si modernizare sociala, vom asigura o viata decenta fiecarui cetatean.

PRIORITATILE PARTIDULUI CONSERVATOR

Dezvoltarea economica

Cresterea produsului intern brut

Cresterea economica va fi asigurata prin imbunatatirea echilibrului macroeconomic. Politicile economice vor avea drept scop atingerea unei cresteri a PIB-ului cu minimum 6 % anual.

Consideram necesar ca nivelul inflatiei medii anuale sa fie redus sub 10%, in conditiile promovarii unei politici bugetar-fiscale si monetare echilibrate.

Implementarea consecventa a reformelor structurale va consolida potentialul de crestere economica. Ritmurile de crestere a productiei industriale trebuie mai inalte decit ritmurile de crestere a PIB-ului.

La formarea si cresterea produsului intern brut vor contribui:

- stiinta si tehnologiile avansate, care isi vor gasi aplicare in agricultura si

industrie;

- dezvoltarea corespunzatoare a sferei serviciilor in turism si comert;

- crearea de produse noi, moderne, ecologic pure.

Toate acestea luate in ansamblu vor contribui la majorarea volumului exporturilor si mentinerea unor ritmuri de crestere superioare nivelului obtinut, ceea ce va conduce la diminuarea deficitului balantei comerciale.

Mentinerea ritmurilor de crestere economica trebuie asigurata prin majorarea volumului de investitii in capital fix, fiind prevazute ritmuri de crestere mai mari comparativ cu cele ale PIB-ului.

Cresterea economica trebuie insotita de o participare mai larga a fortei de munca in sectorul de productie si prestari de servicii, ceea ce va contribui la sporirea rolului veniturilor salariale in reducerea saraciei.

Promovarea comertului exterior

Dezvoltarea comertului are o importanta deosebita pentru cresterea economica.

Moldova trebuie sa dispuna de un regim comercial liberalizat atit pentru export, cit si pentru import. Extinderea rapida a procesului de globalizare impune reformarea strategiei de promovare a intereselor comerciale ale tarii prin diversificarea partenerilor comerciali si stimularea exporturilor cu valoare adaugata inalta.

Ameliorarea climatului investitional

Investitiile reprezinta o necesitate vitala pentru restructurarea si modernizarea economiei si implementarea tehnologiilor inovationale competitive, ca o preconditie pentru cresterea productivitatii, profitabilitatii, veniturilor populatiei si pentru reducerea somajului.

In acest domeniu actiunile P.C. vor fi orientate spre:

- crearea unui mediu de afaceri stabil si previzibil;

- perfectionarea legislatiei in directia consolidarii garantiilor si protectiei drepturilor investitorilor si creditorilor, precum si a protectiei drepturilor de proprietate industriala si intelectuala;

- eliminarea monopolurilor nejustificate din punct de vedere economic sau al sigurantei nationale;

- sporirea nivelului de transparenta a mediului de afaceri si a politicilor guvernamentale;

- neadmiterea introducerii barierelor in calea activitatii investitionale si, dupa caz, eliminarea operativa a unor asemenea impedimente;

-perfectionarea si uniformizarea regimului fiscal facilitat, precum si a modalitatilor de aplicare a acestuia fata de investitori.

REINTEGRAREA TARII

Obiectivele P.C. in realizarea procesului de reintegrare sint:

- integritatea teritoriala si unificarea statului pe baza concilierii societatii;

- crearea unui spatiu economic si vamal unic;

- unificarea sistemului bancar si monetar-creditar;

- consolidarea si modernizarea infrastructurii economice si sociale.

Sarcina de baza consta in restabilirea unitatii statului sub aspect politic, juridic, economic, social si cultural.

Dupa reglementarea politica a conflictului, principala problema va deveni reintegrarea economica a tarii prin formarea unui spatiu economic unic. Procesul crearii unui spatiu economic unic are drept scop eliminarea barierelor interne in calea circulatiei libere a marfurilor, capitalului si persoanelor, crearea conditiilor pentru cresterea economica stabila si dezvoltarea sociala dinamica pe intreg teritoriul tarii.

Acest proces va incuraja dezvoltarea libera a activitatilor de intreprinzator si cooperarea agentilor economici in interiorul tarii, crearea unor conditii stabile pentru activitatea investitionala, integrarea sistemelor bancare si cresterea potentialului economic pentru imbunatatirea calitatii vietii.

POLITICA EXTERNA

P.C. opteaza ca R.M. sa construiasca cu toate tarile lumii relatii politice, de securitate, economice si culturale eficiente, sa promoveze cooperarea transfrontaliera si sa-si asume responsabilitatea pentru prevenirea si solutionarea conflictelor.

In acest sens P.C. se pronunta pentru:

- relatii de prietenie si colaborare cu statele vecine;

- politica externa consecventa si bazata pe interesele reale ale RM;

- participarea mai activa in organizatiile internationale la care RM este parte;

RM trebuie sa devina pe arena internationala un partener de incredere cu comportament previzibil.

Relatiile internationale trebuie sa constituie pentru P.C. un punct de reper solid pentru integrarea economica bazata pe adoptarea si implementarea regulilor si reglementarilor economice si comerciale avind potentialul sa sporeasca comertul, investitiile si dezvoltarea. Mai mult ca atit, el va ajuta la elaborarea si aplicarea politicilor si masurilor vizind promovarea cresterii economice si protejarea mediului, contribuind astfel la realizarea obiectivului pe termen lung al dezvoltarii durabile, inclusiv libera circulatie a cetatenilor,marfurilor, serviciilor si capitalurilor.

MEDIUL DE AFACERI

Politica P.C. in domeniul afacerilor va fi orientata spre sustinerea intreprinzatorilor si stimularea liberei initiative.

Pentru atingerea acestor obiective este necesara, in primul rind, inlaturarea barierelor din calea initiativei private.

Este nevoie de constientizarea faptului ca prosperitatea cetateanului se regaseste intr-o economie de piata functionala, care, la rindul ei, nu poate exista in afara statului de drept, a proprietatii private, a unei clase de mijloc puternice.

Ameliorarea mediului de afaceri pentru incurajarea si sprijinirea producatorului autohton se va efectua prin perfectionarea cadrului juridic normativ si institutional.

Printre prioritati se numara:

- reforma cadrului regulatoriu;

- dezvoltarea si protectia concurentei;

- optimizarea managementului corporativ;

- sustinerea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii;

- optimizarea politicii fiscale;

- promovarea comertului exterior;

- crearea cadastrului bunurilor imobile.

SECTORUL FINANCIAR

Politicile privind dezvoltarea sectorului financiar-bancar, trebuie sa se bazeze pe principiile stabilitatii macroeconomice, dezvoltarii sectorului real prin promovarea reformelor structurale, intensificarea relatiilor comerciale externe, a activitatii investitionale si au drept scop:

- dezvoltarea si perfectionarea in continuare a sistemului financiar;

- reducerea nivelului inflatiei, in scopul asigurarii unui mediu adecvat pentru desfasurarea activitatatilor antreprenoriale si investitionale, precum si pentru protectia veniturilor reale ale populatiei;

- elaborarea, promovarea si corelarea politicilor bugetar-fiscale, monetare, valutare, de credit si investitionale in vederea dezvoltarii continue a unui sistem financiar (inclusiv bancar) viabil, stabil, armonizat cu principiile si standardele internationale, capabil sa asigure mijloacele financiare necesare transformarilor structurale, crearii unui climat antreprenorial si investitional maxim favorabil pentru sustinerea cresterii economice durabile;

- crearea conditiilor necesare pentru dezvoltarea si consolidarea pietei de capital;

- promovarea unei politici privind cursul de schimb al monedei nationale determinate de cererea si oferta pe piata valutara;

- crearea unor conditii favorabile pentru activitatea economica externa;

-asigurarea stabilitatii situatiei in domeniul datoriei de stat externe si optimizarea gestionarii datoriei intru diminuarea riscurilor.

POLITICA MONETARA SI VALUTARA

Politica monetara si valutara, componenta a politicii economice a statului, poate fi definita ca un ansamblu de actiuni in vederea crearii unor conditii monetare favorabile pentru mentinerea stabilitatii macroeconomice si incurajarea cresterii economice durabile. Astfel, scopurile politicii monetare si valutare sint coordonate cu politicile bugetar-fiscala si institutionala, ceea ce contribuie la dezvoltarea economica.

Scopurile principale ale politicii macroeconomice ale statului sint cresterea economica si ameliorarea nivelului de trai al populatiei. Politica monetara si valutara in cadrul politicii economice unice reiese din necesitatea crearii unor conditii favorabile pentru atingerea obiectivelor propuse.

Una dintre aceste conditii este stabilitatea monedei nationale, ce presupune o dinamica previzibila a nivelului preturilor si evitarea fluctuatiilor bruste si neprevazute ale cursului de schimb al monedei nationale fata de alte valute.

Stabilitatea monedei nationale va contribui la reducerea incertitudinilor si a riscurilor in procesul de adoptare a deciziilor in domeniul investitional, consolidarea increderii populatiei in sistemul financiar al statului, implementarea mai eficienta a reformelor sociale. Stabilizarea dinamicii preturilor pe termen lung va conduce la cresterea bunastarii economice si a potentialului de dezvoltare a economiei nationale.

O alta sarcina a politicii monetare si valutare este diminuarea ratelor dobinzilor la creditele bancare.

Reiesind din caracterul transparent al economiei, precum si luind in considerare sensibilitatea ei la influenta factorilor economici externi, un rol important in cadrul politicii monetare si valutare trebuie sa detina cursul de schimb al monedei nationale.

REFORMA SECTORULUI PUBLIC

Principalul obiectiv al reformarii sectorului public trebuie sa devina instituirea unui sistem modern si eficient al administrarii publice, care va consolida procesele democratice si economia de piata, va fi impartial si depolitizat.

Principiile fundamentale ale reformei administratiei publice sint urmatoarele:

- definirea clara a rolului si functiilor de baza ale autoritatilor administratiei publice, reducerea considerabila a numarului acestora si a atributiilor ce tin de reglementarea activitatilor antreprenoriale;

- excluderea paralelismului si a dublarii functiilor in activitatea autoritatilor administratiei publice, in scopul utilizarii eficiente a resurselor;

- utilizarea rationala a resurselor bugetare si imbunatatirea managementului resurselor, prin orientarea acestora spre domeniile prioritare;

- delegarea rezonabila catre autoritatile administratiei publice locale si sectorul privat a imputernicirilor si obligatiilor legate de activitatea de asigurare cu bunuri si servicii;

- rationalizarea sistemelor de rapoarte si management pentru evitarea dispersarii responsabilitatilor manageriale;

- angajarea cadrelor in organele puterii executive pe baza de concurs;

- stabilirea unui sistem de salarizare capabil sa asigure consolidarea potentialului si profesionalismului personalului, prin stabilirea unui prag anticoruptional al salarizarii functionarilor;

- separarea functiilor de elaborare si promovare a politicii de functiile de reglementare si prestare a serviciilor, in scopul concentrarii asupra activitatii de baza.

POLITICI ANTICORUPTIE

P.C. va aplica o strategie nationala de combatere a coruptiei. Strategia se va axa pe politici de prevenire, aplicarea eficienta a legilor, asigurarea monitorizarii si evaluarii acestor politici.

Masurile anticoruptie in cadrul administratiei publice centrale si locale tin de:

- reglementarea sistemului de subventii in corelatie cu eliminarea tuturor actelor normative care deformeaza libera concurenta;

- realizarea unui sistem independent de monitorizare si evaluare a fenomenului coruptiei, inclusiv a implementarii strategiei nationale anticoruptie;

- controlul civic asupra veniturilor si averii demnitarilor si functionarilor publici;

- simplificarea procedurilor de emitere a actelor administrative;

- evaluarea sistemului de control fiscal-financiar si a altor controale de natura administrativa;

- simplificarea procedurilor de emitere a avizelor, licentelor, permiselor si autorizatiilor.

POLITICI IN SFERA STIINTEI SI INOVARII

Cresterea economica si dezvoltarea durabila a societatii noastre impune asigurarea unei ample dimensiuni inovationale de dezvoltare drept conditie obligatorie pentru modernizarea bazei stiintifico-tehnologice.

Obiectivele de baza ale politicii de stat a P.C. in sfera stiintei si inovarii sint:

- sporirea nivelului calitatii investigatiilor stiintifice efectuate in institutele academice si institutiile de invatamint superior universitar;

- sustinerea prioritara a cercetarilor stiintifice care au influenta asupra cresterii economice si reducerii saraciei;

- dezvoltarea sferei inovationale in baza comercializarii rezultatelor cercetarilor stiintifice, in vederea utilizarii eficiente a acestora in economie;

- valorificarea pe deplin a potentialului intelectual existent si dezvoltarea lui continua.

AGRICULTURA SI DEZVOLTAREA RURALA

In domeniul agriculturii P.C. va sustine procesele de reformare a complexului agroindustrial, de restabilire si dezvoltare a viticulturii si vinificatiei, de redresare si ameliorare a ramurii avicole, de restabilire a sistemelor de irigare.

Pentru dezvoltarea complexului agroindustrial, trebuie preconizate urmatoarele masuri:

- sustinerea si stimularea procesului de optimizare si creare a exploatarilor agricole eficiente din punct de vedere tehnologic si economic;

- consolidarea terenurilor agricole in baza proprietatii private;

- perfectionarea sistemului de acordare a subventiilor pentru directiile prioritare ale complexului agroindustrial;

- subventionarea asigurarii culturilor agricole si animalelor;

- regenerarea si sporirea fertilitatii solurilor;

- sustinerea crearii si dezvoltarii retelei de piete agricole angro, extinderea punctelor de colectare a productiei agricole la sate de catre cooperatia de consum si procesatorii de materie prima in vederea crearii la nivel local a oportunitatilor pentru producatorii agricoli de a-si comercializa productia;

- dezvoltarea pietei funciare;

- crearea si implementarea cadrului normativ pentru producerea si comercializarea productiei agricole ecologice.

TURISMUL

Turismul reprezinta un sector al economiei nationale cu posibilitati de generare a beneficiilor socioeconomice pentru tara si comunitatile ei, presupunind venituri directe, noi locuri de munca, cistiguri de valuta, contributii la bugetul de stat. Totodata, turismul poate servi drept catalizator pentru dezvoltarea altor sectoare ale economiei nationale.

CONSOLIDAREA SOCIAL-CULTURALA SI MORALA

P.C. considera necesara abordarea ferma a problemelor de perspectiva in trei directii bazate pe principiile conservatismului contemporan:

- promovarea solidaritatii sociale;

- protejarea si consolidarea identitatii culturale;

- dezvoltarea umana.

Orientarea eforturilor in aceste directii va asigura consolidarea sociala, culturala si morala a societatii, ca o conditie esentiala a stabilitatii si o premisa de baza a dezvoltarii tarii.

Solidarizarea sociala

Solidarizarea sociala, ca fenomen eticosocial, poate fi realizata doar prin metode de comunicare sociala, prin care urmeaza sa se promoveze si sa se afirme valorile de baza ale poporului moldovenesc, valori comune, practic, tuturor grupurilor etnoculturale din societate.

In acest scop vor fi promovate pe toate caile, valorile traditionale, precum:

- spiritul de intrajutorare;

- raspunderea morala si juridica a tinerilor pentru parinti si a parintilor pentru copiii minori si/sau cu handicap;

- modestia in comportament;

- grija pentru persoanele cu dificultati - batrini, copii, invalizi, mame singure, bolnavi.

Identitatea culturala

Identitatea culturala este inseparabila de asemenea valori fundamentale ca limba, memoria colectiva, spiritualitatea, continuitatea generatiilor. De aceea P.C., va promova printre toti cetatenii tarii, indiferent de originile etnoculturale:

- cunoasterea, respectul si devotamentul fata de cultura, limba, religia, istoria, realizarile si sacrificiile poporului moldovenesc in intemeierea, pastrarea si dezvoltarea statalitatii, precum si fata de aportul reprezentantilor diferitelor grupuri etnoculturale locale la mentinerea integritatii culturale si teritoriale a Moldovei;

- restabilirea unui mediu informational-lingvistic de utilizare nestingherita si generala a limbii de stat in conditiile respectarii diversitatii si tolerantei culturale;

- studierea cit mai larga si profunda a limbii de stat in paralel cu crearea conditiilor favorabile pentru dezvoltarea limbilor si culturii grupurilor etnoculturale locale;

- consolidarea identitatii culturale a populatiei tarii, ca o conditie determinanta pentru edificarea unui viitor pasnic si prosper pentru intreaga societate.

Dezvoltarea umana

Dezvoltarea umana presupune formarea la membrii societatii a capacitatilor profesionale, culturale si civice necesare si suficiente pentru abordarea cu succes a sfidarilor individuale si comunitare, pentru participarea personala si plenara ca membru onest si demn al comunitatii locale, profesionale, sociale si nationale la viata societatii.

POLITICA SOCIALA

Protectia sociala

Ocuparea fortei de munca si protectia sociala a somerilor

Sporirea accesului si a calitatii serviciilor prestate persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca trebuie asigurat prin:

- promovarea unor activitati si cercetari de marketing pe piata muncii si eficientizarea serviciilor de plasare in cimpul muncii in vederea crearii in continuu a noilor locuri de munca;

- stimularea angajatorilor la incadrarea in munca a absolventilor si dezvoltarea parteneriatului privind integrarea social-economica a tinerilor;

- formarea profesionala a somerilor in conformitate cu necesitatile actuale si de perspectiva ale pietei fortei de munca, prin implementarea treptata a sistemului modular de instruire;

- creditarea agentilor economici in conditii avantajoase si imbunatatirea conditiilor stimulatorii de ordin fiscal pentru crearea noilor locuri de munca.

Politica salariala si reglementarea raporturilor de munca

In domeniile vizate activitatea P.C. va fi directionata spre:

- implementarea unui nou sistem de salarizare in sectorul bugetar, bazat pe performantele individuale ale salariatilor, prin crearea unui cadrul legal nou de salarizare si aplicarea pe etape a acestuia;

- majorarea permanenta a salariului minim in scopul egalarii acestuia cu cuantumul minimumului de existenta;

- elaborarea cadrului juridic privind negocierile colective in scopul asigurarii functionalitatii tuturor mecanismelor dialogului social;

- perfectionarea mecanismelor juridice de protectie a muncii.

Asigurarile sociale

Consolidarea stabilitatii financiare a sistemului de asigurare sociala trebuie obtinuta prin evidenta nominala a persoanelor asigurate si a contributiilor de asigurari sociale.

Perfectionarea sistemului actual de asigurari sociale se va efectua prin:

- elaborarea unei noi metodologii de calculare a contributiilor;

- majorarea cuantumului mediu al pensiei de 5 ori;

- sporirea marimii prestatiilor de asigurari sociale prin indexare;

- unificarea sistemului de pensionare pentru toate categoriile beneficiarilor de pensii, indiferent de sursa de primire a pensiilor;

- instituirea unui sistem de control public transparent si eficient al gestionarii fondurilor nestatale de pensii.

Asistenta sociala

Imbunatatirea calitatii si diversificarea serviciilor sociale specializate trebuie realizata prin:

- elaborarea standardelor minime de calitate pentru institutiile prestatoare de servicii sociale si ajustarea lor la cerintele contemporane;

- reformarea sistemului actual de prestatii sociale ( in primul rind de compensatii nominative) prin elaborarea cadrului juridic pentru implementarea treptata a principiului de evaluare a necesitatilor beneficiarilor in baza rezultatelor anchetei sociale;

- formarea bugetului asistentei sociale separat de bugetul asigurarilor sociale de stat si instituirea registrului unic al beneficiarilor de asistenta sociala;

- dezvoltarea retelei centrelor de reabilitare si integrare sociala a persoanelor cu disabilitati si a azilurilor pentru persoanele in etate si cele cu disabilitati;

- sustinerea activitatii organizatiilor veteranilor, pensionarilor si persoanelor cu disabilitati.

OCROTIREA SANATATII

In domeniul ocrotirii sanatatii eforturile P.C. vor fi canalizate spre:

- consolidarea si prefectionarea sistemului asigurarilor obligatorii de asistenta medicala;

- garantarea acordarii asistentei medicale corespunzatoare, care va fi asigurata prin instituirea procedurilor de evaluare si acreditare a prestatorilor de servicii medicosanitare si farmaceutice;

- dotarea institutiilor medico-sanitare cu aparataj medical contemporan;

- asigurarea accesului universal al cetatenilor la servicii, precum si a receptivitatii la necesitatile si aspiratiile populatiei;

- orientarea sistemului sanatatii la prestarea unor servicii de calitate, efective si eficiente, utilizind in mod optimal resursele financiare, umane si mijloacele fixe disponibile;

- implementarea unui mecanism eficient de planificare strategica financiara, bazat pe evaluarea continua a necesitatilor populatiei si identificarea directiilor prioritare de utilizare a resurselor financiare;

- dezvoltarea asistentei medicale primare;

- consolidarea sistemului national de urgenta prespitaliceasca, care va contribui la accesibilizarea serviciior medicale de urgenta, asigurind calitatea acestora.

EDUCATIA

In domeniul invatamintului preuniversitar, P.C. preconizeaza urmatoarele actiuni prioritare:

- imbunatatirea calitatii si accesului la educatia prescolara si promovarea unei noi culturi educationale si de sanatate prin elaborarea si implementarea sistemului de normative vizind baza tehnico-materiala pentru institutiile de educatie prescolara, implementarea unui curriculum flexibil si unitar de educatie prescolara, menit sa pregateasca copiii pentru integrarea lor scolara si sociala;

- dezvoltarea abilitatilor de comunicare si formarea cunostintelor elementare pentru munca artistica, deprinderilor de viata si atitudinii grijulii fata de plaiul natal, educarea spiritului de patriotism, demnitate nationala etc.;

- pregatirea obligatorie a tuturor copiilor de 5-7 ani pentru scoala si asigurarea gratuita a acestora cu manuale si materiale didactice necesare;

- instituirea unui sistem coerent de formare continua a educatorilor din institutiile prescolare;

- organizarea alimentatiei copiilor conform normelor banesti ajustate treptat la normele naturale aprobate;

- asigurarea accesului la invatamintul secundar general de calitate pentru toti copiii de virsta scolara prin evaluarea integrala a curriculumului si asigurarea flexibilitatii acestuia in contextul pregatirii elevilor pentru viata intr-o societate in permanenta schimbare;

In invatamintul secundar profesional si mediu de specialitate trebuie modernizat procesul de formare profesionala prin:

- optimizarea retelei institutiilor de formare profesionala;

- diversificarea programelor de studii in conformitate cu nomenclatorul ocupatiilor si necesitatile pietei muncii;

- renovarea bazei tehnico-materiale si didactice a institutiilor de invatamint secundar profesional si mediu de specialitate;

- elaborarea cadrului normativ privind organizarea si desfasurarea practicii de productie.

In vederea modernizarii invatamintului superior universitar si postuniversitar, P.C. va opta pentru:

- asigurarea accesului la studii superioare de calitate;

- sustinerea social-economica a tineretului studios prin elaborarea cadrului normativ privind diversificarea surselor de finantare a studiilor in invatamintul superior si antrenarea activa a tinerilor in procesele de administrare a institutiilor de invatamint;

- instituirea unui control strict asupra stabilirii taxei de studii prin contract;

- asigurarea dezvoltarii si functionalitatii infrastructurii si bazei didactice a invatamintului superior.

CULTURA

In domeniul culturii urmeaza a fi create conditii favorabile pentru dezvoltarea creatiei artistice, protejarea patrimoniului cultural, asigurarea accesului la valorile culturale. Se va opta pentru perfectionarea cadrului legislativ, normativ si a mecanismului de finantare a artei si culturii.

Protejarea si valorificarea patrimoniului cultural national, ca factor esential al dezvoltarii culturii, se vor realiza prin:

- restaurarea, conservarea si includerea in circuitul turistic national si international a unor obiecte din patrimoniul cultural national;

- coordonarea activitatilor de amplasare a monumentelor consacrate unor evenimente remarcabile din istoria tarii sau unor personalitati notorii;

- dezvoltarea bibliotecilor;

- impulsionarea activitatii muzeelor.

TINERET SI SPORT

Politica pentru tineret, promovarea culturii fizice si a sportului trebuie orientata spre:

- sporirea accesibilitatii tinerilor la serviciile educationale si de sanatate, precum si la informatia privind modul sanatos de viata in cadrul centrelor pentru tineret;

- stimularea participarii tinerilor la procesul de luare a deciziilor;

- sporirea sanselor de angajare si autoangajare a tinerilor in cimpul muncii,

- sustinerea antreprenoriatului in mediul tinerilor;

- promovarea tinerilor in calitate de parteneri egali si activi in viata politica si economica a tarii;

- crearea unui mecanism de consultare permanenta intersectoriala (educatie, sanatate, protectie sociala, politie, armata, autoritati ale administratiei publice locale) in domeniul tineretului;

- elaborarea si promovarea unui Program national de sustinere a tinerelor familii;

- elaborarea si implementarea Conceptiei nationale de dezvoltare a culturii fizice si sportului;

- promovarea culturii fizice si a sportului in rindurile copiilor, adolescentilor, juniorilor, tineretului, persoanelor mature si de virsta inaintata, persoanelor cu disabilitati fizice;

- elaborarea unui Program special de dezvoltare a sportului in masa pentru diverse categorii de populatie, in special in licee si scolile de cultura generala;

- acordarea de consultatii si sprijin metodic in organizarea si desfasurarea actiunilor sportive in teritoriu;

- constructia si revitalizarea edificiilor sportive la nivel national si local (stadioane, centre de sport, sali sportive sau polivalente);

- sustinerea si promovarea, inclusiv pe arena internationala, a sportului de performanta.

Relatiile interetnice

In sfera relatiilor interetnice activitatea P.C. va fi orientata spre realizarea unei depline unitati a poporului, bazate pe armonia interetnica, pe recunoasterea si garantarea drepturilor tuturor cetatenilor de a-si pastra, dezvolta si exprima specificul etnic, cultural, lingvistic si religios.

In acest scop vor fi asigurate:

- perfectionarea legislatiei nationale in domeniul drepturilor omului, inclusiv ale minoritatilor etnice, racordind-o la standardele internationale;

- facilitarea pastrarii si dezvoltarii diversitatii culturale si lingvistice;

- crearea conditiilor pentru studierea de catre minoritatile nationale a limbii de stat si a valorilor spirituale ale poporului moldovenesc;

- sustinerea diasporei moldovenesti in mentinerea si promovarea limbii materne, a culturii si traditiilor nationale, in consolidarea relatiilor cu Republica Moldova;

- apararea drepturilor si intereselor cetatenilor aflati peste hotare, in conformitate cu normele dreptului international.

MIGRATIUNEA

In domeniul migratiunii trebuie asigurata implementarea eficienta a politicii migrationale a statului, ceea ce va permite:

- crearea conditiilor adecvate pentru utilizarea veniturilor cetatenilor provenite din munca prestata peste hotare in scopul dezvoltarii economiei, facilitarea transferurilor banesti;

- reglementarea fluxului migrational;

- securizarea frontierei de stat;

- prevenirea si combaterea migratiei ilegale si a traficului de fiinte umane;

- asigurarea protectiei sociale, rezolvarea problemelor sociale si educationale ale familiilor de migranti;

- crearea conditiilor pentru repatrierea migrantilor.

ASIGURAREA LEGALITATII, GARANTAREA DREPTURILOR SI

LIBERTATILOR OMULUI. PERFECTIONAREA CONTINUA A CADRULUI LEGISLATIV NATIONAL

Realizarea Programului P.C. este indisolubil legata de asigurarea legalitatii, garantarea drepturilor si libertatilor omului si perfectionarea continua a cadrului legislativ national.

Pentru atingerea acestui scop, P.C. isi va orienta eforturile in mod special spre:

- adoptarea masurilor necesare pentru consolidarea independentei si sporirea eficientei si calitatii actului de justitie;

- garantarea accesului real al cetatenilor la justitie si adoptarea unor politici adecvate, menite sa conduca la imbunataiirea activitatii instantelor judecatoresti, cresterea increderii cetatenilor in actul de justitie;

- promovarea propunerilor privind continuarea reformei sistemului judecatoresc;

- evaluarea cadrului legislativ national in sensul reformularii unor prevederi echivoce, care permit dubla interpretare si aplicarea lor inadecvata;

- monitorizarea realizarii drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale ale cetatenilor si intreprinderea masurilor ce se impun;

- promovarea formelor si metodelor de familiarizare a cetatenilor cu legislatia nationala si impunerea respectarii cadrului normativ existent - conditie a edificarii statului de drept;

- eficientizarea procedurii de executare a deciziilor judecatoresti intru apararea si realizarea drepturilor si libertatilor persoanelor fizice si ale asociatiilor lor, precum si apararea intereselor persoanelor juridice prin executarea silita a hotaririlor, deciziilor, incheierilor, ordonantelor, sentintelor cu caracter civil ale instantelor de judecata, precum si ale altor organe;

- dezvoltarea institutiilor de mediere si arbitraj drept cai alternative de solutionare a litigiilor;

- examinarea prioritara a pactelor si tratatelor internationale referitoare la drepturile fundamentale ale omului si initierea procedurilor de aderare la acestea.

Источник: http://www.conservator.md/programm.html

Новости по теме

Все материалы →

Комментарии (1) Добавить комментарии

  • x

    Salutare.conservatorilor drept sinteti conservarori am 50 ani dupa virsta ar trebui sa fiu conservator,dar eu nu vreu sa ma conservez vriau ceva nou. Vreau sa evoluam o viata mai buna mai civilizata pentru copii pentru nepoti.Am citit programul vostru drept conserve stricate voi pe cine mizari? un om mai simplu din ce propuneti voi nui de inteles nimic joc de cuvinte. Lumia de promisiuni e satula pina peste cap.Voi ati esit din Cisinau in teritoriu sa studiati situatia? Ca apoi sa esiti cu ceva propuneri. Nu va suparati pentru mesajul meu .Eu va doresc bafta, dar ne intilnim pe sait pe 6aprilie.


Новости по теме

Все материалы →