Экономика

Procedura de achitare a datoriilor BC „Investprivatbank”

01.07.2009, 19:17
Deponent,ii respectivi is,i vor putea recupera banii in baza avizului recomandat de confirmare a datoriilor, pe care urmeaza sa-l primeasca la una dintre subdiviziunile ba(ncii, la care a fost deschis contul de depozit. Fiecare solicitant va completa o cerere de deschidere a contului in Banca de Economii S.A. la una dintre filialele acesteia sau la sediul central al BC „Investprivatbank” S.A. in proces de lichidare. La deschiderea contului, deponentul va primi un inscris cu datele de identificare ale acestuia, care urmeaza( a fi prezentat la subdiviziunea BC „Investprivatbank” S.A. in proces de lichidare, care a eliberat avizul recomandat. Apoi persoana respectiva va depune o cerere de efectuare a transferului s,i va prezenta operatorului de la ghis,eul BC „Investprivatbank” S.A. in proces de lichidare inscrisul cu datele de identificare ale contului, predand libretul de depuneri s,i /sau cardul bancar, daca dispune de acestea.

Transferul catre Banca de Economii S.A. va fi efectuat in cazul, in care clientul a semnat pe avizul recomandat exemplarul bancii, precum ca este de acord cu sumele indicate in acesta. Deponentul-persoana fizica va primi al doilea exemplar al cererii sus-ment,ionate cu s,tampila bancii s,i semnatura operatorului-executor, fapt ce va confirma efectuarea transferului mijloacelor banes,ti de la BC „Investprivatbank” S.A. in proces de lichidare in contul deschis la Banca de Economii S.A. Mijloacele banes,ti transferate in lei vor fi disponibile solicitantului a doua zi dupa depunerea cererii, iar cele in valuta straina in decurs de 2-3 zile lucratoare.

Subdiviziunile teritoriale ale BC „Investprivatbank” S.A. in proces de lichidare vor funct,iona conform urmatorului program de lucru cu client,ii: luni – vineri / 9.00-16.00.

Комментарии (3) Добавить комментарии