Предвыборная программа ЦСМ

20.02.2009, 19:45
{Предвыборная программа ЦСМ} Молдавские Ведомости
Preambul
In marea diversitate a lumii contemporane, a carei populatie numara peste sase miliarde de oameni, exista un mic teritoriu cu doar citeva milioane de locuitori.
Acest picior de plai - Moldova, este locul unde cu secole in urma s-a nascut poporul nostru, si-a construit propriul stat, in care locuim noi astazi, si unde vor continua sa traiasca generatiile viitoare. Moldova este Patria noastra, casa noastra parinteasca.
Nu exista obiectiv mai important pentru partidul nostru decit grija fata de cetatenii Moldovei, pentru bunastarea casei noastre comune, cresterea nivelului de trai al tuturor locuitorilor, edificarea unui stat de succes si prosper.
Poporul Moldovei, in perioada de criza, nu asteapta din partea politicienilor reiterarea cliseelor ideologice devansate de timp, nu mai poate tolera promisiuni si lozinci sterile.
Poporul moldovenesc asteapta, in primul rind, rezolvarea eficienta a problemelor existente, realizarea unei politici pragmatice si realiste.
Uniunea Centrista din Moldova declara cu incredere si responsabilitate - noi ne lansam in politica pentru a scoate tara din criza, a imbunatati viata poporului, a asigura bunastarea intregii tari.

Analiza situatiei create si scenariile dezvoltarii Moldovei
La inceputul noului secol s-a conturat o anumita dinamica pozitiva in dezvoltarea Republicii Moldova, fapt ce s-a manifestat prin cresterea PIB-ului, lichidarea datoriilor si majorarea salariilor si pensiilor, crearea noilor locuri de munca, demararea programelor de dezvoltare rurala, computerizarea institutiilor de invatamint preuniversitar, gazificarea localitatilor.
Insa in virtutea mai multor circumstante, de ordin obiectiv si subiectiv (cataclisme naturale; erori in politica externa si ca urmare, serioasele dificultati aparute in relatiile economico-comerciale cu o serie de state; nesolutionarea problemei transnistriene; lipsa unei politici de cadre adecvate, managementul slab la toate nivelele puterii executive etc.) puterea politica actuala nu a reusit sa schimbe cardinal situatia, in mare parte, defavorabila si sa creeze premisele necesare pentru a face ireversibil trendul pozitiv.
Astazi, cu totii cunoastem ca actuala putere si-a epuizat potentialul. Ea si-a pierdut dinamismul, creativitatea, capacitatea de reactie adecvata la provocarile cotidiene. Actuala putere a devenit un scop in sine, serios distantindu-se de popor. In schimbul dialogului cu societatea, aceasta recurge tot mai frecvent la pirghii dictatoriale, substituind principiile democratice cu un stil autoritar de guvernare.
Republica Moldova, conform principalilor indicatori ai nivelului de trai, precum ar fi starea sanatatii populatiei si longevitatea, calitatea educatiei, asigurarea cu locuinte, marimea salariilor si pensiilor, starea ecologica si o serie de alti parametri importanti, ramine cu mult in urma statelor dezvoltate.
Pe linga aceste dificultati, Moldova are si alte probleme specifice, care, de asemenea, necesita solutionare imediata. Ne referim, in primul rind, la „starea inghetata” deja de peste 17 ani a conflictului transnistrian, ce a provocat dezbinarea teritoriala, economica si politica a Moldovei, impactul fiind extrem de dur asupra intregii societati.
Ne ingrijoreaza emigrarea masiva a cetatenilor moldoveni la munca peste hotare, in acest sens tara pierzindu-si „fondul de aur al natiunii” - tineri, energici, cu studii, care n-au gasit posibilitati de valorificare a propriilor puteri, cunostinte si capacitati in tara.
O deosebita ingrijorare provoaca situatia din sistemul de invatamint si cel al sanatatii. In primul rind, mentionam salariile mici ale specialistilor; nivelul jos de inzestrare tehnico-materiala a scolilor, institutiilor de invatamint superior, spitalelor; calitatea joasa a serviciilor educationale si medicale.
Probleme serioase se inregistreaza in sistemul administratiei de stat si cel judiciar, calitatea dialogului dintre societatea civila si puterea politica, garantarea drepturilor si libertatilor omului, asigurarea libertatii mijloacelor de informare in masa.
Produce ingrijorare si faptul ca guvernarea se face a nu vedea apropierea crizei economico-financiare si, ascunzindu-si „capul in nisip”, demonstreaza ca nu se intimpla nimic serios.
In conditiile in care se pastreaza aceeasi abordare defectuoasa in solutionarea problemelor sociale si economice, dezvoltarea sistemului politic si societatii civile, ajustarea relatiilor de politica externa in baza faimosei „politici oscilante”, Moldova este sortita sa se dezvolte in baza unui scenariu inert, care deja ne-a adus in faza stagnarii, iar in consecinta, va provoca, in mod inerent, regresul.
Si mai prost se prefigureaza scenariul, ce vizeaza venirea la putere a partidelor radicale. In afara inevitabilelor perturbari sociale si economice, perspectivei izbucnirii unui nou conflict armat pe Nistru, acest proces ar putea directiona spre pierderea suveranitatii nationale si disparitia statului moldovenesc de pe harta politica a lumii.
Statul are nevoie de schimbari inteligent gindite si realizate, este nevoie de venirea in politica a unui nou flux de forte - competente, inalt pregatite din punct de profesional, capabile sa gindeasca de sine statator si sa ia decizii adecvate.
Republica Moldova si poporul sau au nevoie de o alternativa rationala, directionata spre viitor. Aceasta alternativa, o noua cale si noi orizonturi pentru Moldova, planul consolidarii unui stat eficient sunt propuse de Programul preelectoral al Partidului Uniunii Centriste din Moldova.


Izvoarele spirituale moldovenesti.
Valorile, principiile si prioritatile nationale
Oamenii nu pot exista fara valori, care fiind expresia unor idealuri, consolideaza societatea, formeaza esenta spirituala a vietii, determina directia de dezvoltare a tarii. Pierderea valorilor directioneaza inevitabil spre erodarea si disparitia comunitatii, societatii, statului.
Uniunea Centrista din Moldova considera ca una din sarcinile socio-spirituale cheie, rezida in pastrarea si consolidarea credintei stramosesti, a familiei, traditiilor si obiceiurilor, specificitatii noastre moldovenesti, statalitatii si suveranitatii nationale.
Astazi, cind criza economica si spirituala erodeaza tara, familia este in decadenta, individualismul si egoismul exacerbat a devenit o norma a existentei, doar revenirea la izvoarele spirituale moldovenesti pot salva natiunea, statul si familia de la disparitie.
Noi trebuie sa socializam Moldova dintr-o noua perspectiva, or concepind-o doar intr-o permanenta stare de decadenta, ca pe o tara subdezvoltata, saraca, mica si nefericita, insistind asupra negarii specificului identitar, ar inseamna sa nu-ti iubesti Patria, propriul popor, meleagul unde te-ai nascut. Nimeni nu ne va respecta, daca vom ignora propria fiinta si propriile izvoare spirituale.
Noi vrem sa edificam un stat bazat pe drept, democratic si competitiv, in care sa traiasca si sa activeze oameni de succes cu familii prospere, care isi cistiga o decenta existenta prin propria munca in propria tara.
Noi chemam spre a cunoaste propria istorie, spre a cinsti memoria marilor nostri inaintasi, domnitori, comandanti de osti, oameni de cultura si stiinta. Noi trebuie sa ne mindrim cu patria noastra, sa manifestam dragoste si respect fata de meleagul natal, sa pastram si sa consolidam frumoasele caracteristici ale poporului moldovenesc: demnitatea, optimismul, ospitatlitatea, solidaritatea, toleranta, mindria de neam si traditii, spiritul de gospodar, pacifismul.
Astazi in Moldova sunt structuri sociale si politice, care incearca a dezbina societatea, contrapunind oamenii, inoculindu-le dusmania, intoleranta, xenofobia, ura, incercind deseori sa-i atraga in conflicte cu prietenii si vecinii nostri de secole.
Toate actiunile Uniunii Centriste din Moldova, actuale si de perspectiva, sunt si vor fi in deplina concordanta cu interesele nationale ale Moldovei.
Scopul strategic al partidului rezida in restabilirea unitatii teritoriale a tarii, depasitrea cu succes a crizei economice, dezvoltarea economiei bazata pe cunoastere si a societatii informationale, institutionalizarea statului social, bazat pe drept.
Noi vrem sa edificam o Moldova a carei cetateni, spunind: „Eu imi iubesc Tara”, totdeauna sa poata completa cu mindrie: „Pentru ca imi este bine sa traiesc in ea”.
Partidul politic Uniunea Centrista din Moldova considera, ca misiunea de a ridica considerabil calitatea vietii intregului popor, prin grija fata de fiecare cetatean, este prioritara si de maxima importanta. Suntem convinsi - bunastarea fiecarui om constituie bunastarea Tarii.
Partidul considera, ca atingerea acestui obiectiv startegic poate fi conceput si materializat doar prin conjugarea sistemica a actiunilor puterii si societatii civile.
Un prim pas in acest sens ar putea fi Pactul „Impreuna in numele Moldovei”, in care vor fi determinate principiile de unificare si consolidare a eforturilor noastre.
Aceste principii se axeaza pe:
-consolidarea continua a statalitatii moldovenesti si edificarea unui stat eficient;
-neutralitatea Republicii Moldova, neparticiparea ei la actiunile structurilor si blocurilor militare;
-promovarea politicii de formare in jurul Republicii Moldova a „centurii statelor prietene”, transformarea tarii noastre intr-o „punte” comunicationala, care ar asigura conexiunea intereselor Est-Vest;
-recunoasterea credintei ortodoxe drept temelie spirituala a societatii moldovenesti, manifestarea respectului fata de celelalte confesiuni religioase;
-consolidarea natiunii moldovenesti in baza polietnismului existent, conceputa drept o familie civica, unita prin legatura stransa de scopuri si aspiratii;
-reglementarea pasnica a diferendului transnistrian in baza integritatii teritoriale a Moldovei;
-edificarea unui veritabil stat de drept si democratic, in care toti sunt egali in fata legii, iar
statul poarta raspundere efectiva in fata cetatenilor.


Obiectivele social-economice pentru perioada anilor 2009-2013
Uniunea Centrista din Moldova isi pune ca sarcina sa realizeze urmatorii indici calitativi si cantitativi, care vor asigura o viata decenta pentru cetatenii Moldovei:
-a pune bazele functionale pentru majorarea longevitatii medii - pina la 68-70 ani;
-majorarea graduala a mediei salariale (care nu va fi mai mic de cuantumul minim de existenta) pina la 700 de euro si a pensiei pina la 300 de euro;
-asigurarea absolventilor scolilor, colegiilor, institutiilor de invatamint superior cu „primul” loc de munca;
-crearea, in fiecare an, a nu mai putin de 100 mii locuri noi de munca;
-majorarea „capitalului matern”: pentru primul copil - pina la 10 000 lei, pentru cel de-al doilea - pina la 20 000 de lei, pentru cel de-al treilea copil - pina la 30 000 de lei;
-construirea a nu mai putin de 5 mii locuinte sociale anual, din contul statului si darea lor in arenda tinerilor specialisti la preturi preferentiale, cu transmiterea ulterioara a acestora celor care au activat 10 ani, conform studiilor si specialitatii (in mod prioritar cadrelor didactice si lucratorilor medicali);
-realizarea programelor de stat cu privire la dezvoltarea satului moldovenesc - „Crese si gradinite de copii la sate”, „Studii competitive pentru elevii din mediul rural”, „Medicina de calitate la sate”, „Apa curata pentru sate”, „Noi locuri de munca la sate”, „Produse agricole ecologice”.


Edificarea unui stat eficient
Este necesar de a edifica un stat puternic si competitiv, care ar dispune de mecanisme eficiente si de resursele necesare pentru consolidarea unei Moldove prospere.
Pentru o buna realizare a acestor sarcini si atingerea scopurilor scontate este necesara:

Reforma constitutionala
In principiu, apreciind pozitiv locul si rolul actualei constitutii in societatea moldoveneasca, partidul considera, in acelasi timp, necesar de a introduce urmatoarele modificari, care ar putea fi calificate drept „pachet al dreptatii”:
-A introduce norma constitutionala „Moldova - stat social”, esenta caruia va fi directionata spre crearea conditiilor de asigurare a unui trai decent si libera dezvoltare a persoanei.
-A restabili institutul de alegere al presedintelui tarii direct de catre alegatori.
-A institui dreptul de a exprima, prin referendum, vot de neincredere Presedintelui si Parlamentului Republicii Moldova, in cazul in care aceste institutii ale puterii politice nu-si onoreaza atributiile constitutionale si/sau incalca grav prevederile Constitutiei.
-A fortifica institutul democratiei directe. Cetatenii, partidele, asociatiile obstesti, acumulind numarul necesar de semnaturi (15 mii) vor avea dreptiul de a interveni in parlament cu initiative legislative.
-A acorda dreptul cetatenilor pentru a se adresa in Curtea Constitutionala pe probleme ce vizeaza constitutionalitatea unor acte normative.
-A determina statutul si a extinde drepturile opozitiei parlamentare. A atribui opozitiei parlamentare dreptul de a desemna reprezentanti in functia de conducatori ai Curtii de Conturi, Procuraturii Generale, 2 din 3 avocati parlamentari; de a initia organizarea unor referendumuri.
-A consfinti in Constitutie, statutul de credinta Ortodoxa, drept „religie a majoritatii cetatenilor tarii”.
-Instituirea dreptului poporului de a exprima, prin referendum, vot de neincredere Parlamentului Republicii Moldova in cazul in care Parlamentul nu-si onoreaza atributiile constitutionale si/sau incalca grav prevederile Constitutiei.


Reformarea sistemului electoral
Consideram oportuna trecerea de la alegerea deputatilor in parlament in baza listelor de partid si principiul „Moldova o unica circumscriptie” la sistemul alegerilor in conformitate cu sistemul electoral mixt, care se axeaza pe imbinarea a doua sisteme de reprezentare: proportional si majoritar dupa cum urmeaza:
1.Modificarea Codului electoral, avind in vedere aplicarea sistemului electoral mixt, potrivit caruia 70 de deputati vor fi alesi pe circumscriptii electorale cu un singur mandat, iar 31de deputati in baza sistemului electoral proportional.
2.In cazul in care Parlamentul nou ales se va dovedi instabil si ineficient, ceea ce ar putea conduce la dizolvarea lui, Uniunea Centrista din Moldova va pleda pentru schimbarea imediata a sistemului electoral si desfasurarea alegerilor anticipate in baza noului sistem electoral
Uniunea Centrista din Moldova va promova in Parlament proiectul de modificare a Codului electoral, deja elaborat, prin care va insista la stabilirea unor norme precise, clare, rigide si eficiente, capabile sa garanteze exprimarea libera, legala si adecvata a vointei politice a cetatenilor la alegeri, precum si sanctionarea dura a concurentilor electorali si reprezentantilor acestora pentu fraudarea alegerilor.
Tinind cont de gravitatea consecintelor fraudelor electorale, se propune:
1)Dizolvarea partidului si excluderea acestuia din alegeri, in cazul in care partidul respectiv se face vinovat de savirsirea fraudei electorale, care a condus la obtinerea majoritatii de mandate in Parlament, ceea ce ar echivala cu uzurparea puterii de stat.
2)Tragerea la raspundere penala a membrilor organelor electorale si a reprezentantilor concurentilor electorali (partidelor, candidatilor independenti), vinovati de savirsirea fraudelor electorale, prin aplicarea pedepsei sub forma de amenda de la 150 pina la 10000 unitati conventionale sau privarea de libertate de la 5 la 25 ani.


Reforma sistemului judiciar
1.Examinarea oportunitatii instituirii si functionarii in tara a Curtii de jurati.
2.Modificarea art.122 din Constitutia Republicii Moldova, avind in vedere asigurarea reprezentarii societatii civile in componenta Consiliului Superior al Magistraturii cu cel putin 50+1 din membrii CSM, fapt ce va diminua influenta factorului politic si predominarea interesului corporativ al magistratilor in activitatea si deciziile CSM, asigurind un control eficient al societatii civile asupra puterii judecatoresti in conditii de transparenta, exigenta, obiectivitate si de independenta a judecatorilor fata de ramurile puterii legislative si executive (Parlament - Presedintie - Guvern).
3.Stabilirea unor norme-garantii, capabile sa asigure functionarea independenta a CSM, exercitarea nestingherita de catre CSM a atributiilor prevazute in art.123 din Constitutie, care stipuleaza univoc, ca anume CSM "asigura selectarea, numirea, transferarea, detasarea, promovarea in functie si aplicarea de masuri disciplinare fata de judecatori”.
4.Conditionarea dreptului Parlamentului si al Presedintelui Republicii Moldova de a respinge numirea in functie a unui judecator doar o singura data, respingerea fiind motivata in scris si facuta publica. Acest drept urmeaza a fi garantat prin sesizarea Curtii Constitutionale de catre CSM.
5.Uniunea Centrista din Moldova este dispusa sa initieze schimbarea sistemului constitutional de formare a autoritatilor judecatoresti, avind in vedere instituirea mecanismului de alegere directa, de catre popor, a judecatorilor in primele instante si in instantele de apel cu participarea nemijlocita la acest proces a Consiliului Superior al Magistraturii.
In opinia UCM, realizarea masurilor propuse va contribui la sporirea semnificativa a independentei puterii judiciare, a eficientei si calitatii actului de justitie, a responsabilitatii puterii judiciare si a judecatorilor in fata societatii.

Combaterea coruptiei
Uniunea Centrista din Moldova constata faptul ca fenomenul coruptiei a afectat grav domeniile politic si institutional, economic, judiciar si de ocrotire a ordinii de drept, de instruire si educatie, de asistenta sociala si medicala, investitional si de comert international, subminind insasi statalitatea Republicii Moldova.
In scopul crearii conditiilor de ordin institutional, administrativ-organizatoric, functional si procesual, necesare pentru dezradacinarea coruptiei, Uniunea Centrista din Moldova propune si va sustine principial:

1. Revizuirea si ajustarea legislatiei in vigoare la cerintele normelor conventiilor internationale in domeniu, inclusiv codurile muncii, administrativ si penal prin introducerea unor norme ce vor preintimpina, si vor descuraja orice ispita de corupere, sanctionind legal, intemeiat si dur orice actiune coruptibila.
2. Revizuirea statutului si a atributiilor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei, a departamentelor si serviciilor similare din cadrul MAI, SIS, Procuratura Generala si alte institutii, urmarind scopul de a crea o singura structura specializata, autonoma din punct de vedere administrativ si functional, autorizata sa exercite atributiile de prevenire, depistare si cercetare penala a cazurilor de coruptie si supusa doar controlului specific procesual instantelor judecatoresti competente.
3. Instituirea Agentiei Nationale Anticoruptie, in care sa fie reprezentate proportional partidele parlamentare (de guvernare si de opozitie), organizatiile neguvernamentale specializate in domeniu si, care sa fie abilitate cu atributii bine determinate de coordonare si monitorizare a procesului de combatere a coruptiei la toate nivelele, in toate domeniile si institutiile publice.
Agentia Nationala Anticoruptie, fiind o institutie reprezentativa si autoritara, va putea supraveghea, controla si asigura realizarea unor actiuni de ordin politico-juridic, legislativ, organizatoric, publicitar si psihologic, capabile sa contribuie la dezradacinarea coruptiei din rindul autoritatilor publice, inclusiv din rindul celor supreme - Parlament, Presedintie, Guvern, ministere, departamente, instante judecatoresti etc.
4. Asigurarea transparentei maximale a procedurilor de privatizare, exclusiv prin licitatii, tendere, precum si a procesului de utilizare a surselor bugetare.
5. Sporirea controlului asupra starii materiale a functionarilor publici, judecatorilor, procurorilor, colaboratorilor organelor de drept, fiscale, de control si supraveghere, precum si asupra executarii de catre acestia a normelor Codului functionarului public.
6. Asigurarrea colaborarii si interactiunii cu toate institutiile financiare internationale in scopul eliminarii cailor, mijloacelor si procedurilor formal-legale, facilitarii transferului si pastrarii surselor financiare si materiale, dobindite ilegal de catre persoanele implicate in actiuni de coruptie, precum si pentru repartizarea mijloacelor scoase ilegal din tara.
7. Respectarea cu strictete a prezumtiei nevinovatiei, interzicerea show-urilor politico-penale.
8. Asigurarea transparentei maxime si legal intemeiate a tuturor activitatilor desfasurate in scopul combaterii coruptiei, cultivarea spiritului anticoruptie, crearea unei atmosfere publice intolerante fata de fenomenul coruptiei.
9. Dezradacinarea metodica si speciala a coruptiei in afacerile comerciale internationale, care se manifesta prin comportamentul incompetent, iresponsabil, provocator si meschin al demnitarilor responsabili de gestionarea acestui domeniu, ceea ce submineaza iremediabil imaginea si credibilitatea tarii in calitatea sa de partener in relatiile internationale.
10. Promovarea adoptarii urmatoarelor proiecte de legi:
- privind activitatea de lobbysm;
- privind responsabilitatea ministeriala;
- privind Agentia Nationala Anticoruptie etc.


Inovatii si cunostinte - principiile de baza ale dezvoltarii economiei nationale
Noi consideram, ca pe parcursul ultimilor 8 ani Moldova a finalizat etapa acumularii initiale a capitalului, restabilirea partiala a celor mai importante ramuri economice - industria si agricltura tranzitind intr-un proces de „revenire in ascendenta” a economiei, axata in special pe stimularea consumului intern.
Urmare a acestui proces catre anul 2008 PIB-ul a crescut cu 60% in comparatie cu anul 2000. Actualmente este necesar de a impulsiona un nou ciclu de dezvoltare economica, care ar declansa o eficienta trecere de la economia de consum spre economia dezvoltarii; de la economia de deservire spre economia cunostintelor; de la economia „compradora” spre economia de export, bazata pe sustinerea si stimularea producatorului national.
In acest sens este necesar de a crea conditii favorabile pentru cetatenii intorsi de peste hotare si transformarea lor in investitori activi in businessul mic si mijlociu.
Economia nationala necesita noi oameni, o noua mentalitate, noi abordari, o noua si calitativa crestere.
In conditiile crizei mondiale trenante, Moldova necesita un „nou curs” - de anticriza, directionat spre edificarea unui stat social european.


Consideram, ca acest „curs” presupune urmatoarele principii:
-100% garantie de stat pentru depunerile bancare a cetatenilor moldoveni in sistemul bancar national;
-nationalizarea intreprinderilor rentabile, care in situatie de criza sunt expuse riscului falimentarii;
- sustinerea de catre stat a sistemului financiar-bancar;
-liberalizarea sistemului economic national, inclusiv a sistemului bancar national, ajustarea functionarii acestora conform standardelor sistemului economico-financiar international in scopul asigurarii concurentei reale si eficiente pe piata de capital, accesibilitatii agentilor economici si a cetatenilor la sursele creditare ieftine, de lunga durata si rezonabile pentru dezvoltarea sectorului real al economiei nationale;
- o protectie mai eficienta a producatorului national, inclusiv prin intermediul mecanismelor vamale;
-elaborarea de catre guvern a proiectelor investitionale cu participarea statului si agentilor economici. Participarea activa a statului la diverse proiecte economice in calitate de actor, dar nu de observator pasiv;
-sustinerea activa a actiunilor de export, in baza unor eficiente mecanisme legislative si fiscale, acordarea de credite preferentiale si sustinerea directa de catre stat;
-aplicarea activa de catre stat a principiului planificarii macroeconomice;
-stoparea privatizarilor dubioase a intreprinderilor de stat rentabile prin participarea capitalului comprador, care au un impact nefast nu doar asupra economiei nationale si a nivelului de trai, ci si asupra suveranitatii si independentei statului moldoveanesc;
-aplicarea activa a principiilor parteneriatului social in planificarea macroeconomica cu participarea Patronatului si Sindicatelor care ar avea dreptul de veto pe unele probleme strategice de dezvoltare sociala si economica;
-renuntarea categorica de la politica de protejare doar a marelui capital, plasarea presiunii fiscale pe responsabilitatea intreprinderilor mici si mijlocii, fapt considerat pozitiv de catre unele forte politice cu viziuni liberale.
-sustinerea institutionalizata a intreprinderilor mici si mijlocii, aplicarea mecanismelor fiscale progresive si de stimulare.
-Ajustarea nivelului TVA national la nivelul TVA din tarile vecine si a principalilor parteneri comerciali;
-Plafonarea adaosului comercial la unele marfuri si servicii, parvenite din partea agentilor economici monopolisti;
- Prelungirea termenului de neimpozitare a dobinzilor din depozite, pina in anul 2020;
-Legalizarea veniturilor obtinute de cetatenii care lucreaza peste hotare, stimulind investirea acestor surse in proiecte investitionale sau depozitarea lor in sistemul bancar national; eliberarea de impozite, pe un termen de 5 ani, pentru cei care vor face investitii in sectorul real al economiei nationale;
-Instituirea impozitului pe obiecte de lux: aur, pietre pretioase, automobile, case de lux etc.

Pastrind si dezvoltind ramurile traditionale ale economiei nationale, Moldova trebuie sa evolueze hotarit spre o noua dimensiune economica bazata pe cunoastere si inovatii
Pentru realizarea proiectului respectiv este necesar de a include in acest proces institutiile de invatamint superior si institutiile de cercetare stiintifica. Scoala superioara, institutiile de invatamint de profil constituie baza dezvoltarii economiei bazate pe cunoastere si inovatii.

Solutionarea acestui obiectiv strategic necesita:
-transformarea institutiilor de invatamint superior in adevarate Centre stiintifice, care ar concura nu doar intre ele, dar si cu Academia de Stiinte a Moldovei.
-a forma o noua structura ministeriala - „Educatie si Stiinta”, care ar intermedia formarea comenzilor si elaborarea proiectelor sociale si de stat, ulterior propunindu-le pe baza de concurs centrelor stiintifice din tara.
-Academia de Stiinta a Moldovei devine unul din principalele centre stiintifice din Republiuca Moldova, care in acelasi timp, simbolizeaza semnificatia strategica a stiintei in societate.

In acest sens este necear de a revedea radical (inclusiv pe cale legislativa) managementul procesului stiintific si inovational, atribuindu-i un caracter mult mai dinamic, autonom, responsabil si eficient. Concentrarea in exclusivitate a imputernicirilor organizational-administrative si financiare in cadrul Academiei de Stiinte a Moldovei - reprezinta calea sigura spre stagnarea stiintei, transformarea acesteia intr-un simplu mecanism de spalare a banilor.
Pe linga centrele stiintifice de baza este necesar de a crea in mod sistemic parcuri tehnologice, tehnoparcuri, centre inovationale si de inginiring, business-incubatoare.
In acest context, este necesar de a stimula fondarea unor dotate structuri de stiinta si productie corporative (grupuri si corporatii financiar-industriale, companii- holding) cu scopul de a aplica efectul producerii masive si de concentrare a resurselor in sectoarele decisive ale progresului tehnico-stiintific.
In calitate de directii magistrale a determina;
-tehnologiile infomationale;
-nanotehnologiile, noile produse si materiale;
-biomedicina, farmaceutica, noile tehnologii de tratament;
-axarea producerii agricole pe biotehnologii, productivitatea solului, fabricarea produselor ecologice;
-surse energetice alternative, microenergetica, conservarea energiei;
-ecologizarea apelor, tehnologiile irigationale.
A utiliza pe deplin instrumentele investitionale ale statului: formarea si realizarea „bugetului de dezvoltare”, a comenzilor de stat, fondarea la nivel interstatal a companiilor investitionale.
A acorda parcurilor tehnologice si tehnoparcurilor dreptul de a importa fara aplicarea taxei vamale; a le elibera de plata impozitelor pe un termen de 10 ani.


Dezvoltarea prioritara a businessului mic si mijlociu
Crearea conditiilor necesare pentru ca orice cetatean sa-si deschida propria afacere.
Statul trebuie sa creeze la nivel legislativ un sistem complex de motivare pentru banci, eliberindu-le partial sau total de impozite in functie de volumul creditelor acordate businessmanilor incepatori, luindu-si asupra sa o parte din riscurile legate de acordarea „creditelor pentru initierea afacerii”.
Trebuie abandonata practica sustinerii de catre stat a „businessului in ansamblu” prin trecerea la o sustinere concreta si directionata a antreprenoriatului, pentru ca fiecare businessman in functie de nivelul dezvoltarii propriei afaceri, sa poata beneficia de sustinerea statului.
In acest sens, trebuie realizat programul „Start” pentru businessmanii incepatori.
Pentru intreprinderile in proces de dezvoltare - programul „Progres”.
Pentru categoria intreprinzatorilor care doresc sa-si mareasca competitivitatea si se afla la etapa de avansare a businessului, programul „Dezvoltare”.
Este oportun de a propune un pachet de programe speciale - agentilor economici, care isi certifica marfa - „consulting”, „marketing” etc.
Directiile principale ale dezvoltarii businessului mic si mijlociu, care necesita, in primul rind, sustinere din partea statului:
- dezvoltarea antreprenoriatului (marfuri si servicii) in mediul rural;
- intreprinderi create de cetatenii care doresc sa se intoarca in Moldova din tarile unde lucreaza la moment.
Pentru aceasta categorie de intreprinderi create in mediul rural si in care lucreaza nu mai putin de 5 oameni, se propune o vacanta fiscala de 5 ani.

Politica in domeniul privatizarii
Schimbarea obiectivelor privatizarii - accentul urmeaza a fi pus nu doar pe veniturile la buget, dar in mod special pe gestiunea lor eficienta, atragerea investitiilor, cresterea salariului si crearea de noi locuri de munca.
Analiza minutioasa a tuturor concursurilor investitionale si a licitatiilor anterior efectuate de stat si contestarea in judecata a rezultatelor acestora in cazul in care investitorul nu si-a indeplinit obligatiile contractuale. In acest caz urmeaza a fi intreprinse actiuni de vinzare a proprietatii de stat investitorilor de buna-credinta.
Neadmiterea investitiilor dubioase la concursurile de privatizare a proprietatii de stat sau la concursurile care ofera dreptul de a incheia contracte concesionale.

Sustinerea producatorilor nationali
Realizarea programului „Cumpara marfuri moldovenesti”, ce prevede dezvoltarea complexa a sectorului real al economiei nationale.
In conditiile crizei mondiale si a realizarii masurilor anticriza, Uniunea Centrista din Moldova se pronunta categoric pentru diminuarea considerabila a achizitiilor de marfuri de larg consum de import din surse bugetare, interzicerea achizitionarii de catre comitetele de tender a intreprinderilor, organizatiilor si institutiilor care valorifica mijloace bugetare, a marfurilor de productie straina (in afara de marfurile din categoria „importului critic”).
Astfel, se va reusi a schimba esential spre bine situatia privind balanta negativa a importului si exportului de productie.
Uniunea Centrista din Moldova se adreseaza catre cetatenii tarii cu apelul: Cumparati marfuri moldovenesti! Cumparati marfuri industriale si agricole din Moldova!
Metodele de baza ale sporirii competitivitatii marfurilor moldovenesti rezida in:
-studierea cererii consumatorilor;
-crearea noilor produse;
-stimularea competitivitatii si limitarea drastica a monopolismului;
-majorarea esentiala a calitatii marfurilor.
Sarcinile noastre primordiale:
1.Diminuarea esentiala a ratei procentuale la creditele pentru modernizarea intreprinderilor moldovenesti.
2.Restabilirea comenzii de stat pentru producatorii nationali.
3.Crearea conditiilor favorabile in organele vamale si fiscale pentru exportul produselor moldovenesti.
4.Elaborarea si adoptarea legii cu privire la protejarea producatorului national.Dezvoltarea infrastructurii si a sferei serviciilor sociale
Moldova poate deveni o „punte ” intre Est si Vest doar in cazul crearii unei infrastructuri moderne.
Existenta unei infrastructuri complexe va mari esential ritmul de crestere al PIB-ului, nivelul de viata.
Modernizarea accelerata si eficienta a infrastructurii Republicii Moldova reprezinta un scop strategic al UCM.
Pentru realizarea acestui deziderat Moldova trebuie sa participe la Strategia dezvoltarii economice a CSI, in programele ce vizeaza dezvoltarea infrastructurii transportului, precum si la programele Uniunii Europene de dezvoltare a infrastructurii Moldovei.
Scopurile de baza:
Dezvoltarea industriei transporturilor, construirea si modernizarea drumurilor.
A construi (moderniza) anual nu mai putin de 300 km. drumuri nationale si nu mai putin de 500 km drumuri de importanta locala.
Modernizarea/dezvoltarea terminalului de la Giurgiulesti, inclusiv a portului de marfuri/pasageri, construirea unei uzine de prelucrare a petrolului.
Modernizarea aeroporturilor Chisinau, Marculesti, Balti, Cahul.
Conectarea Moldovei la proiectele regionale de construire a magistralelor strategice, coridoarelor de transport.
Participarea de comun cu RAO EES, Gazprom si alte companii ruse la modernizarea infrastructurii electrice si de transportare a gazului in scopul maririi capacitatilor de export si tranzit a Republicii Moldova.
Dezvoltarea si modernizarea retelei de telecomunicatii.
Realizarea programelor de economisire a resurselor energetice si naturale.
Implementarea informatizarii si dezvoltarea activitatii economice in baza tehnologiilor noi si sistemului comertului electronic.


Programul national „Revolutia verde”
Agricultura Moldovei traverseaza o perioada complicata, in special dupa cataclismele naturale din anii 2007-2008.
Uniunea Centrista din Moldova invedereaza in acest sens necesitatea elaborarii si realizarii Programului national „Revolutia verde”.
Scopuri strategice:
1.fabricarea produselor ecologice;
2.asigurarea inlocuirii importului carnii, a produselor din carne, din lapte, fructelor si legumelor proaspete, congelate si conservate cu produse autohtone;
3.dezvoltarea potentialului de export al cerealelor in concordanta cu cresterea consumului griului pe piata interna;
4.dezvoltarea ramurii vinicole;
5.dezvoltarea mediului rural;
6.crearea liniilor de productie in localitati; construirea depozitelor moderne, pentru pastrarea productiei agricole;
7.eliberarea intreprinderilor agricole si a fermierilor de plata tuturor impozitelor, pe un termen de 5 ani;
8.demararea unei linii de creditare de lunga durata, nu mai putin de cinci ani, cu rata dobinzii de 3-5%;
9.protectia solurilor de eroziuni;
10.instituirea controlului de stat asupra utilizarii produselor chimice in agricultura.

Dreptul de proprietate asupra pamintului il pt detine doar cetatenii Republicii Moldova care traiesc in tara si sunt preocupati de prelucrarea acestuia.
Crearea sistemului de protejare eficienta a drepturilor taranilor asupra pamintului si participarea libera la diferite forme de gospodarii.
Apararea eficienta a drepturilor taranilor, care dau pamintul in arenda, de arbitrarul arendatorilor de rea-credinta.
Elaborarea business-proiectelor tip, care vizeaza fabricarea, prelucrarea si pastrarea produselor agrare precum si asigurarea calitatii lor ecologice.
In scopul stimularii antrenarii gospodariilor agricole in practici agrare alternative cu utilizare redusa a substantelor chimice, consideram oportuna crearea unui fond special de sustinere a gospodariilor ecologice. Sursele financiare ale acestui fond vor fi create prin retinerea a 1-2% din costul substantelor chimice si semintelor importate de peste hotare.
Asigurarea financiara a proiectelor de catre bancile comerciale, inclusiv cu garantii de stat.
Realizarea programului de implementare a tehnologiilor moderne in complexul agroindustrial.
Crearea, cu suportul statului, a unei retele ramificate de centre de servicii agrare pentru prestarea serviciilor tehnice, agronomice si zootehnice pentru agricultori, a unui sistem bine structurat si eficient de achizitii a marfurilor agricole.
Dezvoltarea sistemului de irigare in baza tehnologiilor de economisire a apei (irigarea prin picurare).
Organizarea institutului comenzii de stat in agricultura, care sa se bazeze pe contracte intre producatorii si consumatorii productiei agrare. In acest context consideram, ca statul trebuie sa tina cont de cheltuielile reale ale taranilor pentru fabricarea produselor agrare si venitul mediu pe economie.
A interzice practica jefuirii taranilor prin stabilirea unor preturi de achizitie extrem de scazute la griu, struguri si alte produse agrare.
UCM se pronunta pentru imbunatatirea esentiala a subventionarii agriculturii majorind-o de 3-4 ori. Scopul major consta in realizarea standardelor europene in agricultura.
Dezvoltarea cooperatiei, crearea cooperativelor de prelucrare, comerciale, de asigurare, creditare, de acordare a serviciilor.
Crearea impreuna cu partenerii straini a corporatiilor agroindustriale, holdingurilor, caselor comerciale, specializate in fabricarea si desfacerea produselor de export („Casa Coniacului din Moldova”, „Merele Moldovei”, „Nucile Moldovei” etc).
Crearea in fiecare raion al tarii a pietelor necomerciale publice de desfacere a produselor agrare si stabilirea relatiilor directe „producator-cumparator”. Organizarea anuala a „iarmaroacelor” in tara si peste hotare.


Modernizarea localitatilor
Cheia solutionarii problemelor agriculturii rezida in transformarea si modernizarea satelor. Scopul strategic - crearea oraselelor agrare, in cadrul carora vor fi concentrate capacitatile de productie si infrastructura sociala.
Oraselul agrar trebuie sa dispuna de infrastructura sociala adecvata - cresa si gradinita de copii, scoala, punct medical, centru comercial si casa de cultura, casa de deservire sociala, cafenea, baie publica si spalatorie.
Fiecare casa trebuie asigurata cu apa din apeduct si incalzire autonoma sau centralizata.
Oraselele agrare trebuie asigurate cu legatura telefonica, internet, sa dispuna de o retea ramificata de transport.

Moldova Sociala.
De la Societatea supravietuirii - la Societatea bunastarii
Astazi cetatenii tarii trebuie sa aleaga nu intre liderii politici sau simbolurile de partid, ci intre doua modele de dezvoltare a societatii.
Primul este modelul capitalismului salbatic si egoist, fondat in baza principiilor liberalismului care actualmente falimenteaza.
Al doilea este modelul statului social european, o societate mai umana, in care cetatenilor le este garantat un nivel decent de viata; responsabilitatea statului de elaborarea si realizarea politicilor sociale directionate spre asigurarea unui mod de viata demn si dezvoltarea libera a omului.
Conservatismul social european presupune un rol activ al bisericii, ajutor reciproc, participarea societatii civile la proiectele sociale: eradicarea saraciei, lupta impotriva coruptiei si a birocratiei distructive.
Statul social si de drept reprezinta o continua emancipare a maselor, imbunatatirea conditiilor lor de viata. Suntem siguri, ca politica sociala, adica cheltuielile pentru invatamint, cultura, medicina nu sunt doar costuri, cum incearca sa ne convinga unii politicieni, dar, in primul rind, investitii in capitalul social si uman intr-o societate dinamica si competitiva.
Partidul UCM considera necesar si oportun de a fixa anual prin lege standardele de viata, garantate de stat cetatenilor tarii:
- cuantumul minimal al remunerarii unei ore de munca;
- cuantumul minimal al pensiei;
- cuantumul minimal al indemnizatiilor pentru maternitate si nastere;
- cuantumul indemnizatiei pentru copil;
- pachetul minimal al serviciilor accesibile si gratuite in domeniul invatamintului, ocrotirii sanatatii, culturii.

Modernizarea sistemului de invatamint si stiintei Dezvoltarea invatamintului preuniversitar
Adoptarea noilor generatii de standarde educationale, cresterea calitatii educatiei.
Crearea unui mecanism de stimulare in vederea incurajarii celor mai buni pedagogi si a unui sistem complex si diversificat de perfectionare continua a corpului didactic.
Introducerea unui sistem complex de remunerare diferentiat a activitatii cadrelor didactice nu doar in functie de sarja didactica, dar si de multiple activitati pedagogice, pe care le presteaza.
Salariul mediu al unui pedagog nu trebuie sa fie mai mic decit salariul mediu pe economie.
Realizarea programului „Unei scoli moderne - o dotare tehnico-materiala moderna”.
Instituirea unui mecanism la nivel de stat cu referire la identificarea si sustinerea copiilor talentati.
Crearea Fondului National „Dezvoltarea educatiei”.
Elaborarea si implementarea, sub patronatul statului si Fondului National, a programelor speciale:
- Copii dotati
- Educatie profesionala
- Granturi pentru cei mai performanti pedagogi
- Pregatirea prescolara a copiilor din localitatile rurale

nvatamintul superior si stiinta
Crearea unui Registru special al institutiilor de invatamint superior, preocupate de realizarea cercetarilor stiintifice strategice, si pregatirea specialistilor cu un nivel de calificare concurential pe plan european. Atribuirea cadrelor didactice, ce activeaza in cadrul universitatilor incluse in Registrul statului de functionari publici cu un nivel corespunzator de remunerare si acordare garantiilor sociale; pastrarea viagera a indemnizatiilor pentru titlurile stiintifice - doctor, doctor habilitat.
Elaborarea si implementarea programelor cu destinatie speciala in vederea crearii si sustinerii institutiilor stiintifice si tehnoparcurilor - incubatoarelor de tehnologii moderne pe linga universitati.
Elaborarea si realizarea programelor de asigurare cu locuinte sociale a tinerilor specialisti.
Cresterea burselor si granturilor pentru doctoranzii si tinerii specialisti pina la un nivel nu mai jos de minimul de existenta.
Crearea, in baza principalelor institutii de invatamint superior, a sistemului national al invatamintului la distanta, in vederea solutionarii problemei pregatirii si recalificarii cadrelor, precum si oferirea consultatiilor pentru bisnessul mic si mijlociu, inclusiv din sfera agricola.
Crearea sistemului national al educatiei continue.
Crearea infrastructurii inovationale, capabile sa asigure valorificarea cunostintelor in produse solicitate de piata, in vederea realizarii prioritatilor nationale in dezvoltarea tehnologica.
Elaborarea unui program comun al Academiei de Stiinte a RM si principalelor universitati: „Modernizarea economiei in baza tehnologiilor inovationale”.


Sanatatea natiunii si dezvoltarea sistemului de ocrotire a sanatatii
Dreptul la sanatate nu poate depinde de situatia financiara sau de statutul social al cetateanului.
Grija pentru sanatatea societatii este obiectivul strategic si prioritar, care trebuie sa fie in vizorul permanent al statului (puterii executive si legislative).

In acest sens politica UCM va fi orientata spre:
Garantarea de catre stat a asigurarilor medicale pentru someri si persoanele ramase temporar fara serviciu. Pentru cetatenii care lucreaza, asigurarea medicala urmeaza a fi procurata anual de catre intreprindere.
Imbunatatirea calitatii si cresterea accesului populatiei din mediul rural la serviciile medicale de calitate, inclusiv prin restabilirea punctelor medicale si spitalelor de circumscriptie.
Formarea in baza spitalelor raionale si orasenesti a complexelor diagnostico-curative si a serviciilor de consultatie medicala; crearea centrelor clinico-diagnostice interraionale.
Dezvoltarea serviciului de asistenta medicala primara.
Formarea in cadrul policlinicilor a sectiilor de reabilitare medico-sociala si terapie, serviciului de ingrijire, stationarelor de zi, centrelor de chirurgie ambulatorie si a ajutorului medico-social.
Reanimarea sistemului de profilaxie a tuturor maladiilor conform standardelor elaborate de Organizatia Mondiala a Sanatatii.
Implementarea unui sistem lucrativ si eficient de compensari, precum si obtinerea medicamentelor gratis conform listelor enuntate: in primul rind, de catre persoanele pentru care medicamentele sunt indispensabile (bolnavii oncologic, cardiacii, bolnavii de diabet zaharat, pensionarii, veteranii etc.).
Prioritatile noastre sunt:
-Integrarea totala a cetatenilor Moldovei in sistemul asigurarii medicale obligatorii. Acordarea pentru persoane social vulnerabile si pentru familiile cu multi copii a posibilitatii achitarii in rate a costului politei de asigurare medicala.
-Reluarea practicii, din contul statului a controlului medical sistematic al populatiei.
-Fondarea unui sistem functional de depistare, tratare si monitorizare continua a maladiilor grave cu impact nefast nu doar asupra indicilor de sanatate, dar si asupra celor sociali-economici.
-Asigurarea totala a serviciului medical de urgenta cu personal calificat si transport. Reinnoirea anuala cu 25% a parcului auto din cadrul serviciului medical de urgenta.
-Efectuarea reparatiei capitale si reutilarea tuturor spitalelor si maternitatilor atit in localitatile urbane, cit si in cele rurale.
- Formarea Consiliului de Supraveghere si Control (cu participarea reprezentantilor societatii civile) privind verificarea utilizarii eficiente si impartiale a mijloacelor financiare de catre Compania Nationala de Asigurari in Medicina.

Politica de tineret
Sustinerea initiativelor sociale relevante, activitatilor cu impact social major, promovate de catre tineri, uniunile de tineret si alte structuri sociale.
Acordarea asistentei in asigurarea independentei economice a tinerilor cetateni si realizarea dreptului acestora la munca.

Cultura fizica, sportul si turismul
Elaborarea unui program complex la nivel national si a unei conceptii cu privire la educarea fizica a tineretului, dezvoltarea sportului si promovarea modului de viata sanatos.
Dezvoltarea infrastructurii necesare (construirea edificiilor sportive in fiecare localitate,a Centrului de pregatire a Rezervelor Olimpice, bazelor sportive) in vederea organizarii activitatilor de cultura fizica si sport.
Crearea unor structuri functionale si continuu active la capitolul informational si instructiv-educativ, capabile sa atraga populatia in practicarea culturii fizice si sportului.
Formarea activa a imaginii Moldovei de tinut propice pentru sejur, sport si turism.
Dezvoltarea programelor speciale cu privire la promovarea sportului pentru invalizi, copii orfani si cei din familiile vulnerabile.
Sustinerea dezvoltarii sistemice a miscarii olimpice din Moldova.
Crearea tuturor conditiilor necesare pentru practicarea culturii fizice de catre populatie la locul de trai.
Dezvoltarea itinerarelor turistice, ce ar include si regiunea transnistriana.
Elaborarea si implimentarea unor programe speciale de dezvoltare a sportului pentru persoanele cu handicap fizic, copii orfani si cei din familii defavorizate.

Dezvoltarea familiei
Elaborarea si implementarea programului „Locuinta accesibila” pentru familiile tinerilor specialisti, care lucreaza in sfera bugetara.
Crearea sistemului garantiilor sociale din partea statului (indemnizatii, inlesniri) pentru familiile social vulnerabile cu copii.
Realizarea programului „Statul - nanasul intregului popor” (stimularea materiala a familiilor tinere la nunta din partea statului in vederea initierii vietii familiale).

Reforma sistemului de pensii
A revedea metodologia de calculare a pensiei, a lichida diferentele discriminatorii intre pensionarii „pina” si „dupa” reforma.
Crearea sistemului „Celor 3 surse de formare a pensiilor” : statul, cetateanul, angajatorul.
Acest mecanism va permite majorarea pensiilor nu mai putin de 300 de euro lunar.
Asigurarea unor conditii decente de viata si garantarea asistentei medicale tuturor persoanelor in etate.
Pensionarilor, care au atins virsta de 70 ani, a le rambursa (100%) depozitele banesti conform libretului de economii.
Cresterea marimii pensiilor pina la nivelul minimului de existenta, fixarea unor corelatii directe intre marimea pensiei - vechimea si cotizatiile de munca.


Grija fata de invalizi
Elaborarea programului la nivel de stat „Grija fata de invalizi”, care va prevedea:
-programul de creare a locurilor de munca pentru invalizi;
-ajutor material decent invalizilor;
-programe speciale de ameliorare a deservirii medicale si sociale a invalizilor;
-imbunatatirea conditiilor de trai pentru invalizi si deschiderea centrelor de reabilitare;
-simplificarea procedurilor de acordare a gradului de invaliditate;
-construirea cailor de acces spre toate institutiile publice si crearea conditiilor speciale in transportul public.

Veteranilor de razboi si participantilor la lichidarea catastrofei de la Cernobil - o veritabila asigurare sociala din partea statului
Partidul Uniunea Centrista din Moldova, este ferm convins de necesitatea institutionalizarii unui sistem eficient de asigurare sociala a veteranilor de razboi si a participantilor la lichidarea catastrofei de la Cernobil. In acest sens este necesar de a realiza urmatoarele masuri:
-a revedea baza normativa si a o codifica in conformitate cu standardele europene;
-a implementa servicii medicale fara plata pentru persoanele ranite in actiunile militare sau care sunt invalizi, precum si procurarea cu inlesniri a preparatelor medicale pentru toti participantii la razboi si la lichidarea consecintelor catastrofei de la Cernobil;
-pentru toti participantii la razboi si la lichidarea consecintelor catastrofei de la Cernobil, a stabili calatoriile gratis in centrele raionale - vizita la medic, procurarea medicamentelor;
-persoanelor ranite in actiunile militare, precum si tuturor participantilor la lichidarea consecintelor catastrofei de la Cernobil, in conformitate cu normele juridice revazute, a acorda credite preferentiale de 100.000 lei si a defalca in mod prioritar terenuri pentru construirea caselor.
-acodarea fara plata a politelor medicale tuturor participantilor la lichidarea consecintelor catastrofei de la Cernobil, precum si veteranilor raniti in actiunile de lupta;
-adoptarea unei noi redactii a legii cu privire la veterani.


Cultura si viata spirituala
Cresterea esentiala a alocarilor bugetare, destinate dezvoltarii culturii, inclusiv cresterea esentiala a salariilor si imbunatatirea asistentei sociale pentru angajatii din sfera culturii; modernizarea caselor de cultura, a teatrelor, bibliotecilor, institutiilor de invatamint de profil din tara.


Aprobarea programului de stat privind dezvoltarea muzeelor si bibliotecilor
Crearea bazei de date a celor mai valoroase obiecte ale culturii nationale: monumentelor istorice, arheologice, arhitecturale; artei monumentale; exponatelor de muzeu; editiilor de carte rara si pretioase.

Sustinerea artei si a tinerilor talente, educatiei artistice a copiilor
Elaborarea registrului de date „Tinerele talente ale Moldovei”.
Sustinerea scolilor de muzica, artistice si de arta pentru copii, institutiilor de invatamint superior si colegiilor din domeniul culturii si artei, diverselor programe cultural-distractive ale copiilor si adolescentilor din toata tara.


Stimularea si sustinerea artei profesionale si uniunilor artistice
Pastrarea si dezvoltarea celor mai frumoase traditii ale teatrului si cinematografiei moldovenesti, diferitelor forme ale artei interpretative.
Realizarea proiectelor inovationale in sfera teatrala si concertistica.
Crearea conditiilor necesare pentru initierea in masa a populatiei Moldovei in domeniul artei, ce se prezinta a fi mijloc de asigurare a stabilitatii sociale, umanizare a personalitatii, pastrarea particularitatilor culturale distinctive, constiintei si limbii nationale.
Asigurarea unei finantari stabile pentru teatrele si structurile concertistice din tara, crearea conditiilor propice pentru innoirea colectivelor artistice, crearea mecanismelor de protectie sociala a angajatilor din institutiile de arta.
Sustinerea logistica si materiala a activitatii uniunilor artistice si altor structuri intelectual-artistice din sfera culturii.
Dinamizarea activitatii Consiliului Obstesc al structurilor artistice in vederea concentrarii eforturilor mediului artistic asupra directiilor prioritare pentru statul nostru miltinational, precum si dezvoltarea continua a traditiilor etnoculturale a populatiei Republicii Moldova.
Majorarea comenzilor de stat privind crearea unor noi opere artistice, muzicale; noilor creatii dramaturgice si montarilor teatrale, inclusiv pentru copii si adolescenti, prin acordarea unei atentii deosebite tinerilor talente.

Unitate prin diversitate

Obiectivul primordial al Republicii Moldova - integrarea inteleapta si continua a tuturor comunitatilor etnice conlocuitoare, intr-o unica natiune politica, natiunea moldoveneasca, pastrind totodata diversitatea etnonationala a tarii.
Natiunea moldoveneasca - reprezinta o mare familie a comunitatilor etno-culturale, pe care-i uneste spiritul unic si coeziunea scopurilor si aspiratiilor. Fundamentul, pe care se formeaza natiunea moldoveneasca, este libertatea, dreptatea, patriotismul.
Unitate in diversitate - este formula de baza a vitalitatii statului-natiune moldovenesc in perspectiva istorica.
Partidul propune sa fie creata Adunarea Etno-culturala a Moldovei, care va activa permanent, avind urmatoarele obiective:
-consolidarea si dezvoltarea statalitatii moldovenesti;
-sustinerea si statornicirea intelegerii interetnice in Moldova;
-formarea identitatii unice moldovenesti prin intermediul consolidarii etniilor din Moldova intr-o unica natiune( polietnica) moldoveneasca.


Religia. Rolul distinct al Crestinismului
Uniunea Centrista din Moldova considera, ca religia este principala componenta a mostenirii spirituale umane.
Bazindu-ne pe principiul libertatii spirituale, respectam principiile morale ale religiilor traditionale ale tuturor comunitatilor etnice din Moldova si suntem deschisi pentru colaborare cu biserica.
Vom pleda impotriva proliferarii sectelor totalitare si impotriva extremismului religios.

Crestinismul - elementul coagulant al natiunii moldovenesti
In vederea cresterii rolului si importantei Crestinismului in viata sociala se propune a fi creat Soborul Poporului Moldovenesc - organ consultativ de larga reprezentare, care va pune in discutie si va elabora recomandari privind solutionarea celor mai stringente probleme ale societatii.
Acest organ urmeaza sa intruneasca reprezentantii bisericii, organelor publice, partidelor politice, organizatiilor neguvernamentale (ONG), businessului, comunitatii interetnice.
Partidul considera, ca unul din obiectivele de importanta nationala consta in acordarea ajutorului parohiilor satesti in construirea, restaurarea si repararea bisericilor preponderent din localitatile rurale, asigurarea lucratorilor cultelor cu pensii.
Partidul pledeaza pentru formarea „pachetului social” de stat pentru slujitorii bisericii.
Partidul pledeaza pentru sporirea rolului statului in vederea contracararii actiunilor destructive ale sectelor totalitare din Moldova, care propaga idei, valori, ritualuri contrare normelor, principiilor si valorilor democratice constitutionale, credintei stramosesti, precum si valorilor, traditiilor culturale, spirituale si morale nationale.
Partidul pledeaza pentru predarea bazelor religiei in scoli.


Regiuni puternice - stat puternic
Dezvoltarea regiunilor si perfectionarea sistemului de autonomie locala
Partidul se pronunta pentru aplicarea practica in Moldova a principiilor Cartei europene a autonomiei locale. Organele administratiei locale trebuie sa obtina dreptul de a reglementa o parte considerabila a afacerilor publice si a le gestiona, actionind in limitele legii, in interesul populatiei locale si pe propria raspundere.
In procesul planificarii si adoptarii oricaror decizii, care vizeaza nemijlocit competentele administratiei locale, organele puterii centrale sint obligate sa consulte autoritatile publice respective.
Principalele scopuri ale politicii regionale - intarirea unitatii economice a tarii si ridicarea nivelului de trai si calitatii vietii populatiei, asigurarea conditiilor egale pentru dezvoltarea sociala in toate regiunile Moldovei.
Principalul instrument al dezvoltarii social-economice il reprezinta dezvoltarea pe teritoriul acestora a infrastructurii sociale si de productie. In primul rind - drumurile, transportul, energetica, telecomunicatiile, ocrotirea sanatatii, invatamintul, stiinta.
Este necesar de a crea centre regionale de dezvoltare a economiei inovationale.
Suntem convinsi de necesitatea crearii si consolidarii unor centre industriale si instructiv-stiintifice in orasele Balti, Tiraspol, Bender, Ribnita, Edinet, Orhei, Ungheni, Comrat, Cahul.
In localitatile rurale crearea unor clastere teritoriale de productie si a zonelor turistice si de odihna.

Autonomia Gagauza - regiune de importanta strategica pentru Moldova
Consideram ca o eficienta si stabila dezvoltare a autonomiei UTA Gagauzia, prosperarea ei continua, sunt de nerealizat fara respectarea stricta a principiilor europene a integritatii teritoriale si drepturilor regiunilor.
Noi consideram absolut necesara respectarea tuturor articolelor Legii „Privind statutul juridic special al Gagauziei” adoptata in anul 1994. Revederea acestei legi in mod unilateral este inacceptabila.
Consideram necesara reprezentarea obligatorie a Gagauziei in ramurile puterii de stat a Republicii Moldova. Unul din viceprim-ministrii guvernului trebuie sa fie reprezentant al Gagauziei. In parlamentul Republicii Moldova urmeaza a fi prevazuta o anumita cota pentru reprezentantii Gagauziei.
Autonomia Gagauza trebuie sa beneficieze de dreptul de veto special asupra hotaririlor puterii centrale, care incalca interesele autonomiei fixate prin lege.
Formarea bugetului autonomiei UTA Gagauzia trebuie sa fie exclusiv in competenta autoritatilor Gagauziei. Toate impozitele si taxele percepute pe teritoriul Gagauziei trebuie indreptate in bugetul Gagauz-Eri, care la rindul sau trebuie sa deconteze procentul stabilit in bugetul statului.
Noi sustinem planurile conducerii autonomiei UTA Gagauzia de a transforma regiunea intr-un „Socioecopolis” si consideram ca in caz de realizare reusita, acest proiect poate fi extins si asupra altor regiuni ale Republicii Molova.


Reglementarea diferendului transnistrian
Pentru unificarea tarii sunt necesare anumite principii de baza, acceptate de ambele parti. Aceste principii nu pot fi impuse de nici una dintre parti. Ele urmeaza a fi formulate in cadrul unor discutii constructive din ambele parti.
Din punctul nostru de vedere, este vorba despre urmatoarele principii de baza:
- integritatea teritoriala a Moldovei;
- democratizarea Moldovei;
- neutralitatea Moldovei;
- demilitarizarea Moldovei;
- relatiile dintre Centru si regiuni - in baza principiului subsidiaritatii.
Procesul unificarii tarii urmeaza sa parcurga urmatoarele etape:
Prima etapa
Elaborarea de comun acord a principiilor de unificare a tarii. Semnarea Conventiei despre solutionarea pasnica a problemei in baza principiilor convenite.
Etapa a doua
Elaborarea si realizarea programelor si proiectelor de reintegrare economica si umanitara.
Etapa a treia
Elaborarea si discutarea ampla a proiectului de unificare a Moldovei.
Etapa a patra
Expunerea tezelor de baza ale documentului unui referendum cu participarea tuturor cetatenilor Moldovei, inclusiv a celor care locuiesc in Transnistria.
Etapa a cincea
Organizarea alegerilor generale in organele puterii de stat.

Sarcini practice prioritare:
Recunoasterea reciproca a documentelor si diplomelor Republicii Moldova si Transnistriei.
Reluarea circulatiei feroviare prin teritoriul Transnistriei. Reluarea circulatiei pe calea ferata Chisinau-Odesa.
Lansarea proiectelor economice avantajoase, in special, energetice, de transport si ecologice comune.
Restabilirea comunicarii fluviale pe Nistru.
Garantii legislative a dreptului de proprietate pentru populatia Transnistriei si companiile straine, care activeaza in regiune.
Restabilirea continua a relatiilor economice, asigurarea mobilitatii libere a cetatenilor pe intreg teritoriul Republicii Moldova.
Crearea spatiului unic vamal, bancar si economic.

Prioritatile politicii externe. Formarea „centurii statelor prietene” in jurul Moldovei
Partenerii strategici ai Republicii Moldova sunt Uniunea Europeana si Federatia Rusa.
Moldova va pleda pentru obtinerea statutului de tara asociata a UE si aprofundarea relatiilor economice, politice si umanitare cu Rusia.
In acelasi timp, pledam pentru aprofundarea colaborarii economice si culturale in cadrul CSI, pentru participarea reala, si nu formala, la diverse proiecte de colaborare.
Stabilirea relatiilor reciproc avantajoase si de buna vecinatate cu Romania si Ucraina; dezvoltarea relatiilor multilaterale cu aceste state vor fi principalele prioritati ale politicii externe a Moldovei.
Consideram a fi nejustificata nici sub aspect politic, nici economic, mentirea statutului de membru al Moldovei in cadrul organizatiei internationale GUAM.
Uniunea Centrista din Moldova considera oportun si necesar sa declare ca va depune toate eforturile pentru ca Republica Moldova sa devina o „punte comunicationala” eficienta intre Vest si Est si un teritoriu al bunelor relatii si colaborarii intre Uniunea Europeana si tarile membre ale CSI.

Комментарии (4) Добавить комментарии

 • x

  Да на русском не мешало бы опубликовать.

 • x

  Наконец-то, появилась сила, которая знает: что, как и с чем решать проблемы.
  Конкуренты, слушая их,читая их программы,создается впечатление, что они не поняли, куда идут!!!
  Впечатлдение, что большинстов из них участвуют в выборах примаров, а не депутатов.
  Прежде чем управлять исполнительной властью, необходимо обеспечить нормативную базу, принять законы, которые необходимы. И, кончегно, сформировать затем правительство и одобрить его программу.
  Центристы, с этой точки зрения, попадают в десятку. Т.е. это КОМАНДА!
  За нее надо и голосовать. Лидер опытнее всех остальных баламутов.
  Видели до сиз пор одни карикатуры: Павличенко,Унтилэ,Киртоакэ, какие-то "калеки", какой-то республиканской партии и т.п
  Центрисы, вперед!
  Вы наша надежда!

 • x

  Вот и я как многие, кстати, не понимаю.А голосовать за кота в мешке- увольте!если они даже в предвыборной компании гнушаются русскоговорящим электоратом, то что же будет, когда они придут к власти?!Значит будем голосовать за понятных коммунистов, хоть и надоели...

 • x

  а на русском есть??? не понимаю молдавский...