Манифест ДПМ

17.02.2009, 23:07
{Манифест ДПМ} Молдавские Ведомости
Este astăzi rolul şi misiunea Partidului Democrat să vină în faţa cetăţenilor Republicii Moldova cu un nou proiect politic. Un proiect care va asigura încununarea cu

succes a procesului de edificare a statului modern moldovenesc: Un stat de drept integru şi prosper, care va trăi în buna înţelegere cu vecinii, respectat de comunitatea

internaţională şi care va asigură un nivel decent de trai propriilor cetăţeni. Un stat în care va fi asigurată justeţea socială, în care fiece cetăţean se va simţi liber şi

respectat şi în care îşi va vedea viitorul său şi al propriilor copii. Un stat, cetăţenii ceruia vor fi liberi de a se deplasa prin Europa, mândrindu-se de faptul că sunt

cetăţeni ai Republicii Moldova.

PDM îşi propune drept scop major, în perspectiva alegerilor parlamentare din 2009, de a deveni un centru de consolidare a forţelor politice reformatoare,

democratice, în scopul asigurării unei guvernări calitativ noi, echilibrate, ferme şi stabile, cu o eficienţă şi responsabilitate în faţa cetăţenilor ţării, încă necunoscute de

societatea moldovenească.

PDM propune societăţii o guvernare bazată pe dialog, pe armonizarea intereselor diferitor grupuri sociale şi regiuni ale ţării. Stabilitatea politică şi guvernarea eficientă

pot fi asigurate numai în cazul dacă societatea moldovenească va depăşi dilema falsă şi primitivă, „comunişti” - „anti-comunişti”, şi dacă îi va oferi PDM posibilitatea,

în urma alegerilor din 2009, de a deveni un pilon al stabilităţii şi model de responsabilitate şi competenţă.

De unde pornim?

Republica Moldova, se află într-o stare de criză profundă, un stat, care supravieţuieşte graţie muncii grele a concetaţenilor noştri, expulzaţi din propria ţară de o

guvernare indiferentă corupţi şi incompetenţi. Preţul acestui exod sunt familii destrămate, copilaria sacrificată a zeci de mii de copii care cresc fără părinţi. Din ţară

pleacă nu numai braţele de muncă, ci şi creierii, fără de care viitorul Republicii Moldova este lipsit de orice perspectivă.

Majorările simbolice de pensii şi salarii sunt mistuite de inflaţie şi de creşterea nesăbuită a preţurilor, care au devenit mai înalte decât în unele ţări europene. Prăpastia

între cei puţini şi bogaţi şi cei mulţi şi săraci este în creştere permanentă.

Sistemul de învăţământ din Republica Moldova a devenit o maşinărie de stroarcere a banilor din buzunarele părinţilor. Tinerilor, în schimb li se oferă perspectiva

„sigură” de a deveni şomeri calificaţi, cu diplome ce nu au nici o valoare în alte ţări. Drept consecinţă circa ¾ din tineri doresc să plece în străinătate.

Pe parcursul ultimilor ani Republica Moldova a devenit, „campion” după numărul de dosare pierdute la CEDO. Independenţa lustiţiei, pilonul oricărui stat de drept,

este sugrumată. A devenit o regulă nescrisă intervenţia brutală a statului în businessul privat. Deseori, la comanda puterii, oamenii de afaceri deseori sunt hărţuiţi de

nenumăratele structuri represive şi de control. Guvernarea a distrus autonomia locală, iar după eşecul electoral în cadrul alegerilor locale din 2007, PCRM a

declanaşat un război adevărat împotriva propriilor cetăţeni din raioanele şi localităţile, în care a pierdut alegerile.

Reformarea instituţiilor audiovizualului public s-a redus la o farsă evidentă. Puterea a transformat Compania „Teleradio-Moldova” într-o unealtă docilă de spălare a

creierilor cetăţenilor Republicii Moldova, de camuflare a multiplelor eşecuri a guvernării şi de compromitere a opoziţiei.

Pe parcursul aflării PCRM la putere, din cauza incompetenţei şi inconsecvenţei, perspectiva reîntregirii ţării, precum şi proiectul statalităţii Republicii Moldova în

ansamblu au devenit şi mai confuze. Republica Moldova este un stat fără politică externă bazată pe interesul naţional, fără o poziţionare clară în sistemul relaţiilor

internaţionale.

În situaţia când majoritatea absolută a concetăţenilor noştri îşi leagă aspiraţiile de viitorul european al Moldovei, implementarea Planului de Acţiuni UE-Republica

Moldova, în mare parte, este compromisă, iar cetăţenii Republicii Moldova continuă să fie prvaţi de dreptul de a se deplasa liber prin lume.

De ce Partidul Democrat din Moldova?

Scopul fundamental al Partidului Democrat este de a construi o societate a justeţei sociale, de a asigura cetaţenilor noştri o viaţă prosperă, decentă şi în siguranţă,

printr-o economie puternică şi competitivă, de a le reda demnitatea naţională. Această misiune se bazează pe valorile fundamentale ale social-democraţiei moderne,

în context naţional, european şi global de astazi.

Partidul nostru a jucat un rol major în promovarea reformelor întru dezvoltarea democraţiei şi a economiei de piaţă şi a constituit în permanenţă un factor de stabilitate,

atît de necesară ţării noastre în condiţiile agresivităţii extremelor politice de stînga şi de dreapta. Perioada scurtă în care am participat la guvernare este unica în care

Repiublica Moldova real a progresat .

Partidul Democrat este o formaţiune de centru şi pledează pentru unirea tuturor forţelor politice de centru, care se află pe platforma democraţiei şi reformelor.

Experienţa acumulată de noi în Parlament pe parcursul ultimilor ani a demonstrat că numai prin conlucrare, compromisuri reciproce, prin căutarea şi găsirea unor

soluţii optime avem posibilitatea, umăr la umăr, de a realiza un program comun pentru promovarea valorilor democratice, pentru a face, ca Republica Moldova să

devină o ţară prosperă şi un factor de stabilitate în sud-estul Europei.

Partidul Democrat este un partid aliat cu cetatenii. 2005 a fost anul în care Partidul Democrat a demonstrat încă o data că este un partid serios, pragmatic, modern şi

reformator, cu o largă susţinere socială. Este un partid care se reîntoarce in Parlament după patru ani de opoziţie extraparlamentară. Este, practic, singurul exemplu în

acest sens în istoria contemporană a Moldovei. În acelaşi timp, PD a obţinut posibilitatea de a se include eficient în elaborarea şi promovarea politicilor de

îmbunătăţire reală a situaţiei social-economice şi de implementare a valorilor democratice în ţara noastră.

Partidul Democrat este formaţiune a politică cu un număr de oameni competenţi şi activi social. PDM este singurul partid politic, din cele puternice, care şi-a

consolidat substanţial poziţiile, în raport cu 2003, în cadrul alegerilor locale din 2007. De asemenea PDM s-a dezvoltat mult structural consolidându-şi poziţiile în

teritoriu, lucrând activ pe componentele tineret, femei şi sindicate şi fiind recunoscut internaţional.

Partidul Democrat reprezintă un alt mod de a acţiona şi este o forţă politică moderată şi constructivă, care întotdeauna s-a pronunţat şi se pronunţă:

împotriva oricărui extremism politic;

pentru menţinerea unui echilibru de interese în societatea noastră;

pentru asigurarea stabilităţii în ţară;

pentru promovarea unei politici interne şi externe cumpătate.

Această convingere constituie pivotul politicii promovate de Partidul Democrat, care îmbină armonios atît interesele majorităţii naţionale, cît şi cele ale minorităţilor.

Partidul Democrat apără supremaţia legii şi statul de drept şi consideră că nu exista soluţii viabile în afara democraţiei. Instituţiile democratice trebuie întărite, nu

discreditate.

Partidul Democrat acţionează pentru promovarea valorilor supreme precum libertatea, justeţea socială, dreptatea, solidaritatea şi responsabilitatea. Aceste valori, pe

care le apărăm, le promovăm şi în care ne regăsim, formează, în totalitatea lor, esenţa social-democraţiei moderne.

PDM întotdeauna a promovat ideea necesităţii adoptării unui nivel mai avansat al dialogului politic, acolo unde îşi are loc şi compromisul, şi consensul.
Semnalele care ne sînt transmise sînt clare: lumea aşteapta mai mult de la noi şi caută azi o alternativă la populismul şi incompetenţa actualei puteri.

Deaceea considerăm că a venit clipa unui nou inceput pentru PDM şi pentru Republica Moldova. A venit timpul pentru o nouă viziune şi noi abordări în politica

moldovenească.

O nouă viziune asupra societăţii moldoveneşti

Republica Moldova are nevoie de un progres economic care să se îmbine cu echitatea socială. Creşterea economică trebuie să se resimta în salariile şi pensiile

oamenilor. O societate este prosperă doar atunci cînd salariul este biletul de acces al fiecarui individ către bunăstare.

Credem într-un model social şi economic, inspirat de experienţele reuşite ale Europei, dar care ţine cont de particularităţile Republicii Moldova de astazi. Credem

într-un stat social modern activ, furnizor de oportunităţi economice şi sociale pentru tineri şi vîrstnici deopotrivă. Un stat în care fiecare are o şansă şi nimeni nu este

lăsat în urmă sau marginalizat.

Partidul Democrat propune să edificăm în Moldova, una dintre economiile atractive, competitive şi moderne din Europa de Est. Dorim ca într-un timp foarte scurt să

construim o economie cu un mediu de afaceri prietenos. Să creăm condiţiile necesare pentru a putea folosi resursele altora – banii din investiţii străine, know-how,

management modern – pentru propria dezvoltare şi modernizare. Să creăm o economie dinamică şi competitivă, pentru a putea finanţa politici ale dreptăţii sociale. Să

facem din Republica Moldova, un stat care avansează rapid în domeniul noilor tehnologii informaţionale, agriculturii şi servicilor.

Partidul Democrat propune să transformăm satul moldovenesc într-un sat european. Să nu lăsăm satul moldovenesc în uitare şi mizerie, să îl modernizam şi să creăm

condiţii pentru investiţii masive în sectorul rural. În afară de apă, gaz, drumuri oamenii la ţară au nevoie de locuri de muncă la întreprinderi de prelucrare moderne, în

servicii şi turism. Să ducem acolo în 10 ani apă curentă, gaz, străzi bune şi locuri de muncă în industrii legate de agricultură. Beneficiind de acestea, ţăranul nostru va

şti să îşi găsească rostul şi să scoată la lumină satul moldovenesc.

Obiectivul Partidului Democrat este o societate fără sărăcie. Considerăm eliminarea sărăciei şi a lipsei accesului la educaţie, asistenţă medicală calificată şi servicii

publice decente ca principala provocare pentru societatea noastră. Progresul social şi modernizarea accelerată, accesul universal al cetăţenilor la servicii publice de

calitate şi regăsirea demnităţii naţionale constituie ghidul fundamental al politicii noastre. În viziunea PDM, modernizarea accelerată şi progresul social trebuie să se

bazeze pe investiţii publice masive şi inteligente în infrastructuri, în educaţie şi formarea profesională a tinerilor, într-o politica industrială care să conducă la creşterea

competitivităţii economiei şi firmelor autohtone, asigurarea de locuri de munca stabile şi bine plătite, susţinute de o politica fiscala stimulativa şi finanţe publice

sănătoase.

Republica Moldova are nevoie de instaurarea unui consens social veritabil, exprimat prin nevoia de solidaritate, prin imperativul menţinut doar ca deziderat de a

instaura o societate justă şi frăţească. Pentru aceasta, Partidul Democrat se pronunţă pentru asigurarea unei protecţii juridice reale a cetăţenilor, indiferent de

apartenenţa lor etnică, a iminenţei răspunderii pentru aţîţarea vrajbei interetnice, pentru propagarea ideilor superiorităţii naţionale, pentru provocarea şi comiterea

actelor de vandalism, de violenţă şi de violare a drepturilor cetăţenilor pe motive etnice şi lingvistice. PDM subliniază că numai afirmarea deplină a pluralismului

politic şi social poate face ca toţi cetăţenii să se bucure de drepturile şi libertăţile lor fundamentale.

PDM propune societăţii o guvernare bazată pe dialog, pe armonizarea intereselor a diferitor grupuri sociale şi regiuni. Stabilitatea politică şi guvernarea eficientă pot fi

asigurate numai în cazul dacă societatea moldovenească va depăşi dilema falsă şi primitivă, „comunişti” - „anti-comunişti”, şi dacă PDM, în urma alegerilor din 2009,

va deveni un pilon al stabilităţii şi model de competenţă şi responsabilitate în faţa societăţii.

Partidul Democrat consideră consensul social drept o premisă a consensului politic naţional, care să legitimiteze sistemul politic şi acordul cetăţenilor asupra organizării

politice a comunităţii, a formei de putere şi a mijloacelor sale de exercitare. Consensul politic presupune existenta unei Constituţii care să asigure cadrul şi normele

politice fundamentale ale acţiunii politice a guvernanţilor, dar şi pentru acţiunea de control a celor guvernaţi asupra celor ce guvernează. PDM reclamă asigurarea

unităţii naţionale a statului prin solidarizarea societăţii în jurul unei idei general-acceptate care, în actuala etapă istorică, este realizarea vocaţiei de integrare europeană

a Republicii Moldova, prin depăşirea sărăciei şi atingerea standardelor sociale occidentale.

Partidul Democrat optează pentru reîntregirea paşnică a Republicii Moldova printr-un dialog direct, sincer şi deschis cu diferite segmente ale populaţiei din stînga

Nistrului. PDM va elabora şi va propune societăţii o Strategie Naţională de Reîntregire a Ţării, care va deveni un instrument de consolidare a eforturilor întregii

societăţi, inclusiv a concetăţenilor din stînga Nistrului, în scopul transformării Republicii Moldova într-un stat integru, viabil şi prosper. Stat, cetăţenii căruia singuri îşi

vor decide destinul, fără prezenţa militară străină şi fără indicaţii din exterior. Numai asumîndu-şi responsabilitatea plenară pentru implementarea strategiei, Republica

Moldova va putea miza pe susţinerea eficientă din partea tuturor susţinătorilor suveranităţii şi integrităţii teritoriale a patriei noastre.

Cetăţenii trebuie să controleze statul şi nu invers. Ne propunem să definitivăm reformarea democratică a instituţiilor statului, urmărind principiile subsidiarităţii şi

responsabilităţii faţă de comunităţi şi cetăţeni. Consolidarea autonomiei locale şi regionalizarea economico-geografică raţională a ţării reprezintă un imperativ. Vom

face un inventar al tuturor instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale cu care cetăţeanul vine în contact. Considerăm că timp de 3-4 ani putem să avem o

administraţie publică performantă. Să restructurăm modul de funcţionare a guvernului, astfel încât politicile publice să fie eficiente, raţionale şi transparente. Să limitam

drastic corupţia prin pedepsirea vinovaţilor, reducerea drastică a procedurilor birocratice, introducerea noilor tehnologii şi plata demnă a funcţionarilor publici.
Republica Moldova are nevoie de o administraţie publică eficientă, transparentă şi neutră din punct de vedere politic. Fugărirea reprezentanţilor opoziţiei din

administraţie trebuie să înceteze indiferent cine se află la guvernare.

Pledăm pentru consolidarea unei bune guvernări la nivel central – o guvernare ce pune în centrul acţiunilor sale cetăţeanul, prosperitatea şi bunăstarea acestuia şi

reprezentarea cu demnitate a Republicii Moldova alături de partenerii noştri europeni şi internaţionali – precum şi gestionarea corectă a administraţiei locale. În spiritul

unei construcţii instituţionale eficiente şi al subsidiarităţii, PDM va susţine ferm debirocratizarea şi descentralizarea instituţională. Prin cooperarea aleşilor locali ai

tuturor partidelor politice democratice se va accelera ritmul de modernizare a administraţiei, de atragere a investiţiilor şi de creare a noi locuri de muncă.

Partidul Democrat promovează intensificarea dialogului şi colaborării cu reprezentanţii tuturor componentelor societăţii civile, în vederea constituirii unui parteneriat pe

termen lung, unei reţele deschise de colaborare constante. PDM va dezvolta dezbateri la nivel local şi naţional în jurul marilor probleme ale Republicii Moldova. Va

consolida colaborarea politică şi schimbul de idei, va realiza un parteneriat de durată cu instituţiile academice şi universitare, grupuri de reflexie şi alte organizaţii ale

societăţii civile în scopul modernizării Republicii Moldova.

Republica Moldova are nevoie de un pact de de-politizare a justiţiei similar celui pentru de-politizarea administraţiei. Politicul nu trebuie să aibă nici un rol în procesul

de selecţie a cadrelor, care trebuie să fie exclusiv meritocratic.

Partidul Democrat consideră că corupţia, şi furtul bunului public este o crimă împotriva naţiunii. Cetăţenii unei ţări care se respectă nu se fură unii pe alţii.

Partidul Democrat consideră că în Republica Moldova, minorităţile etnice au dreptul la împlinire culturală şi spirituală. Ataşat valorilor şi principiilor sale tradiţionale,

Partidul Democrat din Moldova consideră înţelegerea reciprocă, pacea interetnică, liniştea în societate drept cele mai importante principii de convieţuire. Noi ne

pronunţăm în favoarea necesităţii de a stabili principiile şi sarcinile unei politici naţionale orientate spre consolidarea independenţei şi suveranităţii ţării noastre, spre

crearea unor condiţii favorabile pentru dezvoltarea liberă a tuturor comunităţilor etnice şi lingvistice care, împreună cu moldovenii, constituie poporul Republicii

Moldova. Toleranţa şi respectul faţă de culturile, limbile, religiile şi credinţele tuturor comunităţilor etnice de pe teritoriul Moldovei au fost întotdeauna proprii

poporului moldovenesc. Acestea constituie şi astăzi o condiţie inalienabilă a suveranităţii politice şi a păcii civice în ţara noastră.

Partidul Democrat propune o politică externă în care, bazându-ne pe performanţa economică şi administrativă internă, să construim o ţară respectată în plan european

şi internaţional pentru ceea ce poate face, nu pentru ceea ce spune. Integrarea în Uniunea Europeană trebuie să devină un mijloc de împlinire naţională, nu un scop în

sine. Partidul Democrat din Moldova pledează pentru asigurarea unei apropieri reale între Republica Moldova şi UE, atingerea celor patru libertăţi (circularea liberă a

cetăţenilor, capitalului, mărfurilor şi a serviciilor), pentru cultivarea unor legături privilegiate cu democraţiile occidentale şi în primul rînd cu SUA, Germania, Marea

Britanie şi Franţa. PDM susţine strategia de cooperare europene şi euroatlantic. Drept orientări prioritare pentru politica externă PDM consideră a fi aprofundarea

relaţiilor cu vecinii, România şi Ucraina; reabilitarea sistemului de relaţii moldo-ruse în baza unor măsuri de depolitizare a acestora, prin departajarea problemelor

legate de reglementarea conflictului transnistrean şi a altor probleme bilaterale, pentru a reda un caracter cît mai sincer şi pragmatic relaţiilor cu Federaţia Rusă. Ţara

are nevoie de o politică echilibrată prin obţinerea unor condiţii de parteneriat egal cu toate părţile interesate. PDM consideră că eforturile Republicii Moldova în acest

domeniu trebuie să fie îndreptate spre cristalizarea unui sistem de interese la nivel naţional orientate spre o activitate politică externă care să asigure nemijlocit

bunăstarea cetăţenilor.

Pentru că nimic nu se poate face cu pasivitate şi neîncredere, Partidul Democrat invită pe toţi tinerii Republicii Moldova care cred în şansa de a schimba această ţară

să ni se alăture, pentru a ajuta la punerea în practică a dezideratelor noastre. Generaţia 2009 reprezintă şansa care poate da viaţă schimbărilor profunde în Republica

Moldova.

Aceasta este viziunea noastră de societate : o ţară cu adevărat prosperă, unde averile nu se fac pe furt ci pe competenţă, talent şi muncă. O ţară unde solidaritatea

funcţionează pentru a da şanse celor sărmani, unde progresul economic merge mâna în mâna cu justiţia socială. O societate mândră de industriile sale de vârf sau de

economia bazată pe atuurile tradiţionale bine exploatate ale ţării. O societate puternică şi responsabilă în plan extern şi European. O ţară cu servicii publice de calitate,

unde oamenii nu sunt daţi afară din spitale, unde copiii sunt educaţi în pas cu vremurile. O ţară cu oameni senini şi împliniţi, nu hăituiţi şi nefericiţi. O ţară cu politicieni

rezonabili, cărora să le pese şi de altceva decât de ei, care să ofere ţării direcţie şi viziune, nu corupţie şi ipocrizie.

Anul 2008 este un an decisiv pentru toţi cei, patria cărora este Republica Moldova. De noi depinde destinul ţării după alegerile din 2009!

PDM este o familie de cetăţeni ai Republicii Moldova care îmbină competenţa, responsabilitatea, democratismul intern, elanul celor tineri şi cumpătul celor

experimentaţi.

Proiectul politic PDM, bazat pe convergenţa ideilor social-democrate şi social-liberale a Europei moderne, unificarea forţelor de orientare centristă, ideea

colaborării şi compromisului necesar asigurării stabilităţii societăţii noastre, este singurul fundament politic real al eforturilor de a făuri un adevărat stat european,

modern, social – Republica Moldova!

NOI NU DORIM SĂ DEZBINĂM ŞI SĂ DESTABILIZĂM!

NOI VENIM SĂ CONSTRUIM!

Источник: http://www.pdm.md/main/blog_articles/view/28

Комментарии (0) Добавить комментарии